Kvote 2 i alt – Københavns Universitet

Antal ansøgninger i kvote 2

Universitetet modtog ved ansøgningsfristen den 15. marts 2014 10.496 ansøgninger. 5.313 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om meget store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal.

20132014Ændring 2013-2014
Optagelsesområde Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total % 1. prioritet %
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1.797 743 1.732 742 -3,6 -0,1
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 3.044 1.874 2.728 1.718 -10,4 -8,3
Humanistiske Fakultet 3.554 1.409 3.091 1.192 -13,0 -15,4
Juridiske Fakultet 923 566 825 502 -10,6 -11,3
Samfundsvidenskabelige Fakultet 2.248 1.206 2.052 1.124 -8,7 -6,8
Teologiske Fakultet 67 27 68 35 1,5 29,6
I alt 11.633 5.825 10.496 5.313  -9,8 -8,8


<< Tilbage til oversigten