Antal ansøgninger og antal ansøgere i alt - fordelt på køn

Antal ansøgninger Antal ansøgere
   Kvinder  Mænd  Ansøgninger  Kvinder  Mænd  Ansøgere
Det Humanistiske Fakultet 5.118 2.995 8.113 3.526 2.024 5.550
Det Juridiske Fakultet 1.358 938 2.296 1.358 938 2.296
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 2.643 2.698 5.341 1.947 2.058 4.005
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 3.221 1.874 5.095 2.619 1.536 4.155
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 3.560 1.375 4.935 3.038 1.191 4.229
Det Teologiske Fakultet 102 113 215 102 113 215
I alt  16.002  9.993  25.995 10.542 6.696 17.238

<< Tilbage til oversigen