Antal ansøgninger i alt

Universitetet har i 2015 i alt modtaget 25.995 ansøgninger fra 17.238 ansøgere.
11.771 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.
For en række optagelsesområder er der tale om store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal.

Ønsker du yderligere oplysninger om ansøgertallene til den enkelte uddannelse kan disse ses ved at klikke på fakultetets navn i tabellen.

Optagelsesområde  2014  2015  Ændring i procent
  Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Det Humanistiske Fakultet 8.538    3.097    8.113 2.969 -5,0  -4,1 
Det Juridiske Fakultet 2.278   1.284    2.296  1.312 0,8  2,2 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 5.530   2.210   5.341 2.192  -3,4 -0,8 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 4.813    2.250    5.095 2.371 5,9  5,4 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5.088   2.918    4.935 2.804 -3,0  -3,9 
Det Teologiske Fakultet 223   117   215 123 -3,6  5,1 
I alt 26.470  11.876  25.995 11.771 -1,8  -0,9 


<< Tilbage til oversigten