Antal ansøgninger i kvote 2 - fordelt på køn

Fakultet Kvinder Mænd Ansøgninger   Kvinder Mænd Ansøgere
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1.993 711 2.704   1.819 629 2.448 
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 873 838 1.711   677 706 1.383 
Humanistiske Fakultet 1.831 1.136 2.967   1.419 859 2.278 
Juridiske Fakultet 508 334 842   508 334 842 
Samfundsvidenskabelige Fakultet 1.514 669 2.183   1.318 578 1.896 
Teologiske Fakultet 27 28 55   27 28 55 
Københavns Universitet 6.746 3.716 10.462    5.152  2.831  7.983