Antal ansøgninger og antal ansøgere i alt - fordelt på køn

Antal ansøgninger Antal ansøgere
   Kvinder  Mænd  Ansøgninger  Kvinder  Mænd  Ansøgere
Det Humanistiske Fakultet 5.476 3.247 8.723 3.646 2.220 5.866
Det Juridiske Fakultet 1.515 1.012 2.527 1.499 1.000 2.499
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 2.974 3.076 6.050 2.090 2.315 4.405
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 3.469 1.985 5.454 2.825 1.678 4.503
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 4.015 1.411 5.426 3.380 1.192 4.572
Det Teologiske Fakultet 143 135 278 142 127 269
I alt  17.592 10.866 28.458 11.206 7.221 18.427