Antal optagne fordelt på køn

Universitetet i alt  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Samlet optag 4.410 2.902 7.312

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Farmaci 167 74 241
Folkesundhedsvidenskab 63 7 70
It og sundhed 19 26 45
Medicin 366 198 564
Odontologi 69 29 98
Veterinærmedicin 163 22 185
Tandplejer (professionsbachelor) 69 5 74
I alt
916  361 1.277

 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Biokemi 77 42 119
Biologi 150 80 230
Biologi-bioteknologi 49 19 68
Datalogi 14 169 183
Forsikringsmatematik 21 32 53
Fysiske fag 40 118 158
Fødevarer og ernæring 69 33 102
Geografi og geoinformatik 51 47 98
Geologi-geoscience 25 42 67
Husdyrvidenskab 69 2 71
Idræt 66 62 128
Jordbrugsøkonomi 20 28 48
Kemi 39 36 75
Landsskabsarkitektur 48 18 66
Matematik 51 95 146
Matematik-økonomi 27 36 63
Molekylær biomedicin 49 14 63
Nanoscience 24 29 53
Naturressourcer 50 39 89
Skov- og landsskabsingeniør 12 52 64
I alt
951 993 1.944

 

Det Humanistiske Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Asienstudier (japanstudier) 18 13 31
Asienstudier (kinastudier) 28 28 56
Asienstudier (koreastudier) 21 2 23
Audiologopædi 36 2 38
Dansk 174 46 220
Engelsk 138 47 185
Europæisk etnologi 51 12 63
Film- og medievidenskab 61 28 89
Filosofi 37 39 76
Forhistorisk arkæologi 25 5 30
Fransk sprog og kultur 32 11 43
Historie 52 113 165
Informationsvidenskab og kulturformidling 100 71 171
Italiensk sprog og kultur 19 9 28
Klassisk arkæologi 10 9 19
Kommunikation og it 49 25 74
Kunsthistorie 47 15 62
Latin 15 13 28
Lingvistik 14 18 32
Litteraturvidenskab 46 23 69
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk) 41 15 56
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi,
nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
25 16 41
Mellemøstens sprog og samfund (persisk) 9 9 18
Musikvidenskab 28 52 80
Portugisiske og brasilianske studier 18 13 31
Pædagogik 61 9 70
Religionsvidenskab 44 21 65
Retorik 28 10 38
Spansk sprog og kultur 41 15 56
Teater- og performancestudier 30 3 33
Tysk sprog og kultur 28 22 50
Øst- og sydøsteuropastudier (russisk) 13 20 33
I alt
1.339 734 2.073

 

Det Juridiske Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Jura 479 303 782
I alt 479 303 782

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Antropologi 79 23 102
Psykologi 180 52 232
Samfundsfag 26 18 44
Sociologi 97 34 131
Statskundskab 149 115 264
Økonomi 117 213 330
I alt 648 455 1.103

 

Det Teologiske Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Teologi 77 56 133
I alt
 77  56 133