Antal ansøgninger i alt til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Optagelsesområde 2015  2016  Ændring i procent
  I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet
Biokemi 516 118 487 110 -5,6% -6,8%
Biologi 583 229 566 222 -2,9% -3,1%
Biologi-bioteknologi 306 67 309 51 1,0% -23,9%
Datalogi 447 181 598 271 33,8% 49,7%
Forsikringsmatematik 180 94 239 105 32,8% 11,7%
Fysiske fag 321 166 346 170 7,8% 2,4%
Fødevarer og ernæring 238 99 226 86 -5,0% -13,1%
Geografi og geoinformatik 177 86 208 80 17,5% -7,0%
Geologi-geoscience 132 56 146 66 10,6% 17,9%
Husdyrvidenskab 205 58 199 38 -2,9% -34,5%
Idræt 557 279 529 262 -5,0% -6,1%
Jordbrugsøkonomi 110 49 111 44 0,9% -10,2%
Kemi 250 76 263 61 5,2% -19,7%
Landskabsarkitektur 196 84 170 78 -13,3% -7,1%
Matematik 365 125 501 164 37,3% 31,2%
Matematik-økonomi 295 72 308 83 4,4% 15,3%
Molekylær biomedicin 320 125 299 100 -6,6% -20,0%
Nanoscience 195 57 212 48 8,7% -15,8%
Naturressourcer 173 74 206 82 19,1% 10,8%
Skov- og landskabsingeniør 137 97 127 85 -7,3% -12,4%
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 5.703 2.192 6.050 2.206 6,1% 0,6%