Antal ansøgninger i alt til Det Teologiske Fakultet

Optagelsesområde 2015  2016  Ændring i procent
  Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Teologi 228  123 278 134 21,9% 8,9%
Teologiske Fakultet 228 123 278 134 21,9% 8,9%