Antal ansøgninger og antal ansøgere i alt - fordelt på køn

Antal ansøgninger Antal ansøgere
   Kvinder  Mænd  Ansøgninger  Kvinder  Mænd  Ansøgere
Det Humanistiske Fakultet 4.442 2.871 7.313 3.069 1.963 5.032
Det Juridiske Fakultet 1.460 942 2.402 1.432 934 2.366
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 2.935 3.256 6.191 2.066 2.382 4.448
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 3.167 1.818 4.985 2.579 1.521 4.100
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 4.096 1.543 5.639 3.397 1.298 4.695
Det Teologiske Fakultet 132 121 253 131 109 240
I alt 16.332  10.551 26.783 10.633 6.891 17.524