Antal ansøgninger i alt til Det Juridiske Fakultet

Optagelsesområde 2016  2017  Ændring i procent
   Total  1. prioritet  Total  1. prioritet Total 1. prioritet
Jura  2.527 1.331 2.402 1.279 -4,9% -3,9%
Juridiske Fakultet 2.527 1.331 2.402 1.279 -4,9% -3,9%