Antal ansøgninger i alt til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Optagelsesområde 2016  2017  Ændring i procent
  I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet
Biokemi 487 110 519 101 6,6% -8,2%
Biologi 566 222 543 211 -4,1% -5,0%
Biologi-bioteknologi 309 51 307 72 -0,6% 41,2%
Datalogi 598 271 642 256 7,4% -5,5%
Forsikringsmatematik 239 105 272 122 13,8% 16,2%
Fysiske fag 346 170 366 170 5,8% 0,0%
Fødevarer og ernæring 226 86 261 115 15,5% 33,7%
Geografi og geoinformatik 208 80 188 83 -9,6% 3,8%
Geologi-geoscience 146 66 138 49 -5,5% -25,8%
Husdyrvidenskab 199 38 169 48 -15,1% 26,3%
Idræt 529 262 485 259 -8,3% -1,1%
Jordbrugsøkonomi 111 44 161 65 45,0% 47,7%
Kemi 263 61 261 78 -0,8% 27,9%
Landskabsarkitektur 170 78 168 67 -1,2% -14,1%
Matematik 501 164 489 183 -2,4% 11,.6%
Matematik-økonomi 308 83 378 79 22,7% -4,8%
Molekylær biomedicin 299 100 307 107 2,7% 7,0%
Nanoscience 212 48 206 57 -2,8% 18,8%
Naturressourcer 206 82 214 89 3,9% 8,5%
Skov- og landskabsingeniør 127 85 117 81 -7,9% -4,7%
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 6.050 2.206 6.191 2.292 2,3% 3,9%