Antal ansøgninger i alt til Det Teologiske Fakultet

Optagelsesområde 2016 2017  Ændring i procent
  Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Teologi 278  134 253 111 -9,0% -17,2%
Teologiske Fakultet 278 134 253 111 -9,0% -17,2%