Antal optagne fordelt på køn

Universitetet i alt  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Samlet optag 4.382  2.888 7.270

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Farmaci 166 74 240
Folkesundhedsvidenskab 60 10 70
Medicin 375 186 561
Odontologi 73 27 100
Sundhed og informatik 15 24 39
Tandplejer (professionsbachelor) 77 5 82
Veterinærmedicin 164 21 185
I alt
 930 347 1.277

 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Biokemi 78 44 122
Biologi 137 82 219
Biologi-bioteknologi 42 27 69
Datalogi 30 212 242
Forsikringsmatematik 23 32 55
Fysiske fag 47 118 165
Fødevarer og ernæring 71 51 122
Geografi og geoinformatik 48 44 92
Geologi-geoscience 26 23 49
Husdyrvidenskab 66 5 71
Idræt 57 75 132
Jordbrugsøkonomi 22 33 55
Kemi 45 42 87
Landsskabsarkitektur 51 16 67
Matematik 50 104 154
Matematik-økonomi 32 40 72
Molekylær biomedicin 49 17 66
Nanoscience 19 36 55
Naturressourcer 56 34 90
Skov- og landsskabsingeniør 13 47 60
I alt
 962 1.082 2.044

 

Det Humanistiske Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Asienstudier (japanstudier) 17 14 31
Asienstudier (kinastudier) 31 23 54
Asienstudier (koreastudier) 20 2 22
Audiologopædi 38 0 38
Dansk 151 43 194
Engelsk 112 56 168
Eskimologi 8 6 14
Europæisk etnologi 55 7 62
Film- og medievidenskab 56 23 79
Filosofi 31 37 68
Forhistorisk arkæologi 21 8 29
Fransk sprog og kultur 25 12 37
Græsk, klassisk 5 9 14
Historie 58 101 159
Indianske sprog og kulturer 6 5 11
Indoeuropæisk 7 4 11
Informationsvidenskab og kulturformidling 106 68 174
Italiensk sprog og kultur 16 10 26
Klassisk arkæologi 9 8 17
Kommunikation og it 43 26 69
Kunsthistorie 51 8 59
Latin 8 8 16
Lingvistik 17 9 26
Litteraturvidenskab 45 17 62
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 60 21 81
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi,
nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
18 11 29
Moderne Indien og sydasienstudier 3 7 10
Musikvidenskab 31 45 76
Portugisiske og brasilianske studier 10 8 18
Pædagogik 55 8 63
Religionsvidenskab 46 12 58
Retorik 19 18 37
Spansk sprog og kultur 34 21 55
Teater- og performancestudier 25 5 30
Tysk sprog og kultur 26 15 41
Øst- og sydøsteuropastudier (russisk) 8 18 26
I alt
 1.271 693 1.964

 

Det Juridiske Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Jura 500 265 765
I alt  500 265 765

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Antropologi 81 22 103
Psykologi 184 48 232
Samfundsfag 24 20 44
Sociologi 89 30 119
Statskundskab 151 113 264
Økonomi 112 218 330
I alt  641 451 1.092

 

Det Teologiske Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Teologi 78 50 128
I alt
78  50 128