Antal ansøgninger og antal ansøgere i alt - fordelt på køn

Antal ansøgninger Antal ansøgere
   Kvinder  Mænd  Ansøgninger  Kvinder  Mænd  Ansøgere
Det Humanistiske Fakultet 4.052 2.128 6.180 2.842 1.461 4.303
Det Juridiske Fakultet 1.468 851 2.319 1.449 840 2.289
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 2.709 2.854 5.563 1.945 2.143 4.088
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 3.148 1.747 4.895 2.608 1.449 4.057
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 4.160 1.319 5.479 3.387 1.116 4.503
Det Teologiske Fakultet 127 129 256 125 106 231
I alt 15.664  9.028 24.692 10.226 6.009 16.235