Antal ansøgninger i alt til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Optagelsesområde 2018  2017  Ændring i procent
  I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet
Biokemi 477 95 519 101 -8,1% -5,9%
Biologi 510 170 543 211 -6,1% -19,4%
Biologi-bioteknologi 263 55 307 72 -14,3% -23,6%
Datalogi 704 275 642 256 9,7% 7,4%
Forsikringsmatematik 278 129 272 122 2,2% 5,7%
Fysiske fag 290 142 366 170 -20,8% -16,5%
Fødevarer og ernæring 189 78 261 115 -27,6% -32,2%
Geografi og geoinformatik 178 85 188 83 -5,3% 2,4%
Geologi-geoscience 118 53 138 49 -14,5% 8,2%
Husdyrvidenskab 143 30 169 48 -14,4% -37,5%
Idræt 366 163 485 259 -24,5% -37,1%
Jordbrugsøkonomi 87 29 161 65 -46,0% -55,4%
Kemi 194 56 261 78 -25,7% -28,2%
Landskabsarkitektur 164 62 168 67 -2,4% -7,5%
Matematik 418 158 489 183 -14,5% -13,7%
Matematik-økonomi 402 111 378 79 6,3% 40,5%
Molekylær biomedicin 346 112 307 107 12,7% 4,7%
Nanoscience 148 45 206 57 -28,2% -21,1%
Naturressourcer 183 73 214 89 -14,5% -18,0%
Skov- og landskabsingeniør 105 57 117 81 -10,3% -29,6%
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 5.563 1.978 6.191 2.292 -10,1% -13,7%