Antal ansøgninger i alt til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Optagelsesområde 2018  2017  Ændring i procent
  I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet I alt 1. prioritet
Farmaci 675 238 753 242 -10,4% -1,7%
Folkesundhedsvidenskab 262 121 220 80 19,1% 51,3%
Medicin 2.606 1.562 2.719 1.595 -4,2% -2,1%
Odontologi 723 285 747 292 -3,2% -2,4%
Sundhed og informatik 74 6 129 24 -42,6% -75,0%
Tandplejer (Professionsbachelor) 441 135 391 170 12,8% -20,6%
Veterinærmedicin 698 451 680 455 2,6% -0,9%
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5.479 2.789 5.639  2.858  -2,8% -2,1%