Antal optagne fordelt på køn

Universitetet i alt  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Samlet optag 4.296 2.577 6.873

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Farmaci 186 56 242
Folkesundhedsvidenskab 64 6 70
Medicin 384 175 559
Odontologi 75 26 101
Sundhed og informatik 9 3 12
Tandplejer (professionsbachelor) 70 7 77
Veterinærmedicin 160 25 185
I alt
948 298 1.246

 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Biokemi 80 37 117
Biologi 130 70 200
Biologi-bioteknologi 37 29 66
Datalogi 45 198 243
Forsikringsmatematik 23 38 61
Fysiske fag 39 103 142
Fødevarer og ernæring 56 22 78
Geografi og geoinformatik 54 38 92
Geologi-geoscience 21 36 57
Husdyrvidenskab 58 4 62
Idræt 63 68 131
Jordbrugsøkonomi 21 21 42
Kemi 31 28 59
Landsskabsarkitektur 48 18 66
Matematik 51 104 155
Matematik-økonomi 29 43 72
Molekylær biomedicin 46 20 66
Nanoscience 21 26 47
Naturressourcer 45 27 72
Skov- og landsskabsingeniør 19 41 60
I alt
917 971 1.888

 

Det Humanistiske Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Asienstudier (japanstudier) 15 12 27
Asienstudier (kinastudier) 16 12 28
Asienstudier (koreastudier) 19 4 23
Audiologopædi 33 5 38
Dansk 148 41 189
Engelsk 120 39 159
Eskimologi 2 0 2
Europæisk etnologi 48 15 63
Film- og medievidenskab 53 27 80
Filosofi 21 41 62
Forhistorisk arkæologi 21 12 33
Fransk sprog og kultur 26 6 32
Græsk, klassisk 7 4 11
Historie 73 85 158
Indianske sprog og kulturer 1 1 2
Informationsvidenskab og kulturformidling 74 26 100
Italiensk sprog og kultur 10 8 18
Klassisk arkæologi 16 3 19
Kommunikation og it 40 26 66
Kunsthistorie 44 12 56
Latin 5 3 8
Lingvistik 26 8 34
Litteraturvidenskab 50 7 57
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 49 20 69
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi,
nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
7 4 11
Moderne Indien og sydasienstudier 7 2 9
Musikvidenskab 22 34 56
Portugisiske og brasilianske studier 3 2 5
Pædagogik 61 5 66
Religionsvidenskab 49 18 67
Retorik 23 17 40
Spansk sprog og kultur 37 17 54
Teater- og performancestudier 26 3 29
Tysk sprog og kultur 16 11 27
Østeuropastudier 25 14 39
I alt
1.193 544 1.737

 

Det Juridiske Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Jura 494 285 779
I alt 494 285 779

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Antropologi 89 17 106
Psykologi 193 39 232
Samfundsfag 19 25 44
Sociologi 91 26 117
Statskundskab 160 104 264
Økonomi 127 203 330
I alt 679 414 1.093

 

Det Teologiske Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Teologi 65 65 130
I alt
65 65 130