Antal ansøgninger og antal ansøgere i alt - fordelt på køn

Antal ansøgninger Antal ansøgere
   Kvinder  Mænd  Ansøgninger  Kvinder  Mænd  Ansøgere
Det Humanistiske Fakultet 3750 2228 5978 2652 1492 4144
Det Juridiske Fakultet 1508 903 2411 1487 898 2385
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 2725 3266 5991 1965 2237 4202
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 3442 1888 5330 2731 1521 4252
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 4428 1455 5883 3548 1173 4721
Det Teologiske Fakultet 128 111 239 128 97 225
I alt 15.981 9.851 25.832 10.313 6.149 16.462