Antal ansøgninger i alt til Det Juridiske Fakultet

Optagelsesområde 2018 2019 Ændring i procent
  Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Jura 2.319 1.192 2.411 1.245 4,0% 4,4%
Juridiske Fakultet 2.319 1.192 2.411 1.245 4,0% 4,4%