Antal ansøgninger i alt til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Optagelsesområde 2018 2019 Ændring i procent
  Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Biokemi 477 95 434 104 -9,0% 9,5%
Biologi 510 170 502 193 -1,6% 13,5%
Biologi-bioteknologi 263 55 290 62 10,3% 12,7%
Datalogi 704 275 664 223 -5,7% -18,9%
Datalogi-økonomi 0 0 330 91 100,0% 100,0%
Forsikringsmatematik 278 129 281 130 1,1% 0,8%
Fysiske fag 290 142 282 136 -2,8% -4,2%
Fødevarer og ernæring 189 78 181 76 -4,2% -2,6%
Geografi og geoinformatik 178 85 181 98 1,7% 15,3%
Geologi-geoscience 118 53 76 29 -35,6% -45,3%
Husdyrvidenskab 143 30 157 23 9,8% -23,3%
Idræt og fysisk aktivitet 366 163 390 189 6,6% 16,0%
Jordbrugsøkonomi 87 29 88 31 1,1% 6,9%
Kemi 194 56 179 47 -7,7% -16,1%
Landskabsarkitektur 164 62 164 69 0,0% 11,3%
Machine Learning og datavidenskab 0 0 297 86 100,0% 100,0%
Matematik 418 158 376 131 -10,0% -17,1%
Matematik-økonomi 402 111 332 88 -17,4% -20,7%
Molekylær biomedicin 346 112 362 120 4,6% 7,1%
Nanoscience 148 45 143 42 -3,4% -6,7%
Naturressourcer 183 73 182 84 -0,5% 15,1%
Skov- og landskabsingeniør 105 57 100 67 -4,8% 17,5%
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 5.563 1.978 5.991 2.119 7,7% 7,1%