Antal ansøgninger i alt til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Optagelsesområde 2018 2019 Ændring i procent
  Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Farmaci 675 238 785 230 16,3% -3,4%
Folkesundhedsvidenskab 262 121 227 98 -13,4% -19,0%
Medicin 2.606 1.562 2.625 1.611 0,7% 3,1%
Odontologi 723 285 875 337 21,0% 18,2%
Sundhed og informatik 74 6 164 32 121,6% 433,3%
Tandplejer (Professionsbachelor) 441 135 447 161 1,4% 19,3%
Veterinærmedicin 698 451 760 491 8,9% 8,9%
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5.479 2.789 5.883 2.960 7,4% 5,8%