Antal ansøgninger i alt til Det Teologiske Fakultet

Optagelsesområde 2018 2019 Ændring i procent
  Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Teologi 256 125 239 140 -6,6% 12,0%
Teologiske Fakultet 256 125 239 140 -6,6% 12,0%