Antal optagne fordelt på køn

Universitetet i alt  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Samlet optag 4.454 2.872 7.326

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Farmaci 165 83 248
Folkesundhedsvidenskab 63 13 76
Medicin 457 185 642
Odontologi 72 26 98
Sundhed og informatik 32 14 46
Tandplejer (professionsbachelor) 77 4 81
Veterinærmedicin 173 21 194
I alt
1.039 346 1.385

 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Biokemi 100 36 136
Biologi 127 86 213
Biologi-bioteknologi 50 38 88
Datalogi 39 208 247
Datalogi-økonomi 16 47 63
Forsikringsmatematik 24 44 68
Fysiske fag 33 98 131
Fødevarer og ernæring 54 32 86
Geografi og geoinformatik 61 39 100
Geologi-geoscience 13 13 26
Husdyrvidenskab 65 2 67
Idræt og fysisk aktivitet 65 69 134
Jordbrugsøkonomi 9 27 36
Kemi 23 26 49
Landsskabsarkitektur 47 25 72
Machine Learning og datavidenskab 9 54 63
Matematik 62 87 149
Matematik-økonomi 19 55 74
Molekylær biomedicin 50 20 70
Nanoscience 19 22 41
Naturressourcer 54 29 83
Skov- og landsskabsingeniør 23 40 63
I alt
962 1.097 2.059

 

Det Humanistiske Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Asienstudier (japanstudier) 14 15 29
Asienstudier (kinastudier) 17 18 35
Asienstudier (koreastudier) 20 5 25
Audiologopædi 40 3 43
Dansk 126 37 163
Engelsk 89 54 143
Europæisk etnologi 46 21 67
Film- og medievidenskab 63 24 87
Filosofi 26 39 65
Forhistorisk arkæologi 19 15 34
Fransk sprog og kultur 15 15 30
Græsk, klassisk 2 0 2
Grønlandske og arktiske studier 4 1 5
Historie 70 97 167
Indianske sprog og kulturer 3 1 4
Informationsstudier 50 28 78
Italiensk sprog og kultur 8 8 16
Klassisk arkæologi 12 10 22
Kommunikation og it 58 32 90
Kunsthistorie 63 3 66
Latin 6 3 9
Lingvistik 25 13 38
Litteraturvidenskab 52 15 67
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 45 16 61
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi,
nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
9 6 15
Moderne Indien og sydasienstudier 6 3 9
Musikvidenskab 25 24 49
Portugisiske og brasilianske studier 4 2 6
Pædagogik 59 10 69
Religionsvidenskab 56 18 74
Retorik 39 19 58
Spansk sprog og kultur 32 14 46
Teater- og performancestudier 31 5 36
Tysk sprog og kultur 19 5 24
Østeuropastudier 16 18 34
I alt
1.169 597 1.766

 

Det Juridiske Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Jura 512 305 817
I alt 512 305 817

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Antropologi 91 20 111
Psykologi 194 48 242
Samfundsfag 27 22 49
Sociologi 94 21 115
Statskundskab 148 136 284
Økonomi 131 221 352
I alt 685 468 1.153

 

Det Teologiske Fakultet  Kvinder  Mænd  Antal optagne
Teologi 87 59 146
I alt
87 59 146