Kvote 2 ansøgninger til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Optagelsesområde 2018 2019 Ændring i procent
  Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet  1.591  625 1.517 590  -4,7%  -5,6%
Biokemi 114 24 110 20 -3,5% -16,7%
Biologi 160 50 131 54 -18,1% 8,0%
Biologi-Bioteknologi 73 11 62 11 -15,1% 0,0%
Datalogi 200 81 164 51 -18,0% -37,0%
Datalogi-økonomi 0 0 59 18 100,0% 100,0%
Forsikringsmatematik 53 36 62 34 17,0% -5,6%
Fysiske fag 72 36 65 28 -9,7% -22,2%
Fødevarer og ernæring 61 25 43 21 -29,5% -16,0%
Geografi og geoinformatik 31 14 41 20 32,3% 42,9%
Geologi-geoscience 32 16 16 6 -50,0% -62,5%
Husdyrvidenskab 57 16 61 5 7,0% -68,8%
Idræt og fysisk aktivitet (tidligere Idræt) 199 100 173 103 -13,1% 3,0%
Jordbrugsøkonomi 23 7 13 5 -43,5% -28,6%
Kemi 44 7 40 12 -9,1% 71,4%
Landskabsarkitektur 67 30 50 24 -25,4% -20,0%
Machine learning og datavidenskab 0 0 56 23 100,0% 100,0%
Matematik 77 32 95 41 23,4% 28,1%
Matematik-økonomi 76 27 67 24 -11,8% -11,1%
Molekylær biomedicin 106 37 113 37 6,6% 0,0%
Nanoscience 41 13 19 6 -53,7% -53,8%
Naturressourcer 47 25 38 16 -19,1% -36,0%
Skov- og Landskabsingeniør 58 38 39 31 -32,8% -18,4%