Kvote 2 ansøgninger til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Optagelsesområde 2018 2019 Ændring i procent
  Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Sundhedsvidenskabelige Fakultet  2.889  1.738  2.928  1.827  1,3  5,1%
Farmaci 169 65 200 73 18,3% 12,3%
Folkesundhedsvidenskab 76 41 73 37 -3,9% -9,8%
Medicin 1.535 954 1.461 961 -4,8% 0,7%
Odontologi 366 175 417 190 13,9% 8,6%
Sundhed og informatik 15 1 25 7 66,7% 600,0%
Tandplejer (prof. bachelor) 247 117 231 138 -6,5% 17,9%
Veterinærmedicin 481 385 521 421 8,3% 9,4%