Kvote 2 - fordelt på prioritet

Fakultet P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Annulleret Ansøgninger Ansøgere
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1.827 430 227 187 116 57 36 17 31 2.928 2.553
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 590 341 209 141 98 61 33 29 15 1.517 1.156
Humanistiske Fakultet 755 373 240 182 112 68 44 25 18 1.817 1.398
Juridiske Fakultet 484 126 75 53 19 14 13 4 9 797 794
Samfundsvidenskabelige Fakultet 1.111 358 210 148 73 51 32 10 21 2.014 1.758
Teologiske Fakultet 38 5 6 2 2 1 0 1 2 57  55
Københavns Universitet  4.805  1.633  967  713  420  252  158  86  96  9,130  6,919

 
* En ansøger som har søgt ind på flere uddannelser på forskellige fakulteter tæller med på alle de søgte fakulteter. Derfor vil en sammenlægning af ansøgertallene på de enkelte fakulteter give et højere antal end det samlede antal ansøgere for hele universitetet.