Adgangskvotienter 2020 i kvote 1

Adgangskvotienten i kvote 1 er garantikvotienten, dvs. alle ansøgere med denne kvotient eller højere er blevet optaget på den pågældende uddannelse. Alle ansøgere med standby-kvotienten eller højere, som har søgt standby på den pågældende uddannelse, har fået standby/tilsagn om optagelse i 2020 i kvote 1.

Adgangskvotienten er angivet i 7-trins-skalaen.

Hvad er adgangskvotienter?

En adgangskvotient er et tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere, som kom ind på en bacheloruddannelse på Københavns Universitet i kvote 1 ved optagelsen i 2020.

Alle uddannelser har et begrænset antal studiepladser og er der flere ansøgere til en uddannelse, end der er pladser, bliver der adgangsbegrænsning. I kvote 1 optager universitetet dem med det højeste gennemsnit, indtil pladserne er fyldt op. På den måde opstår en adgangskvotient.

Adgangskvotienter er ikke adgangskrav, og en adgangskvotient kan ændre sig fra år til år.

Kvote 1 Standby
Antropologi 10,4 9,9
Asienstudier (japanstudier) 7,1 6,1
Asienstudier (kinastudier) 6,9 Alle optaget
Asienstudier (koreastudier) 7,7 6,6
Audiologopædi 9,3 9,0
Biokemi 7,4 6,8
Biologi 7,6 Alle optaget
Bioteknologi 7,0 Alle optaget, ledige pladser
Dansk 6,9 Alle optaget
Datalogi Alle optaget, ledige pladser
Datalogi-økonomi 6,6 Alle optaget, ledige pladser
Engelsk 6,4 Alle optaget
Europæisk etnologi 7,6 6,5
Farmaci 8,1 7,5
Film- og medievidenskab 9,7 9,5
Filosofi 9,2 8,6
Folkesundhedsvidenskab 9,3 8,9
Forhistorisk arkæologi 6,3 Alle optaget
Forsikringsmatematik 10,9 10,6
Fransk sprog og kultur 6,1 Alle optaget, ledige pladser
Fysik Alle optaget, ledige pladser
Fødevarer og ernæring Alle optaget, ledige pladser
Geografi og geoinformatik 6,9 Alle optaget, ledige pladser
Geologi-geoscience Alle optaget Ledige pladser
Græsk, klassisk 6,1 Alle optaget, ledige pladser
Grønlandske og arktiske studier Alle optaget Ledige pladser
Historie 7,6 6,7
Husdyrvidenskab Alle optaget Ledige pladser
Idræt og fysisk aktivitet 8,3 7,6
Indianske sprog og kulturer Alle optaget, ledige pladser
Informationsstudier Alle optaget
Italiensk sprog og kultur 6,9 Alle optaget, ledige pladser
Jordbrugsøkonomi Alle optaget, ledige pladser
Jura 9,0 8,6
Kemi Alle optaget, ledige pladser
Klassisk arkæologi 7,4 Alle optaget
Kommunikation og it 7,9 7,4
Kunsthistorie 9,5 8,8
Landskabsarkitektur 7,7 6,4
Latin Alle optaget Ledige pladser
Lingvistik 9,5 8,0
Litteraturvidenskab 10,0 9,4
Machine Learning og datavidenskab Alle optaget Ledige pladser
Matematik 6,3 Alle optaget, ledige pladser
Matematik-økonomi 9,9 9,4
Medicin 10,6 10,5
Medicinalkemi Alle optaget, ledige pladser
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 6,2 Alle optaget, ledige pladser
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) Alle optaget Ledige pladser
Moderne Indien og sydasienstudier Alle optaget, ledige pladser
Molekylær biomedicin 11,0 10,7
Musikvidenskab 6,1 Alle optaget, ledige pladser
Nanoscience Alle optaget, ledige pladser
Naturressourcer Alle optaget Ledige pladser
Odontologi 10,2 10,0
Psykologi 10,9 10,7
Pædagogik 8,9 8,2
Religionsvidenskab 7,4 Alle optaget
Retorik 9,2 8,5
Samfundsfag  9,7 9,2
Skov- og landskabsingeniør (Auning) 6,4 Alle optaget
Skov- og landskabsingeniør (Nødebo) 8,0 Alle optaget
Sociologi 9,9 9,7
Spansk sprog kultur 6,1 Alle optaget
Statskundskab 10,6 10,3
Sundhed og informatik 6,7 Alle optaget, ledige pladser
Tandplejer 8,9 8,4
Teater- og performancestudier 8,9 8,3
Teologi 2,1 Alle optaget, ledige pladser
Tysk sprog og kultur 6,5 Alle optaget, ledige pladser
Veterinærmedicin 10,3 10,0
Økonomi 7,7 7,0
Østeuropastudier 6,2 Alle optaget, ledige pladser