Antal ansøgninger og antal ansøgere i alt - fordelt på køn (2020)

Antal ansøgninger Antal ansøgere
Kvinder Mænd Ansøgninger Kvinder Mænd Ansøgere
Det Humanistiske Fakultet 5551 3301 8850 3636 2110 5746
Det Juridiske Fakultet 1922 1106 3028 1883 1090 2973
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 3881 4221 8101 2565 2776 5341
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 4843 2673 7516 3687 2102 5789
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5912 1955 7867 4514 1534 6048
Det Teologiske Fakultet 165 147 312 163 128 291
I alt 22274 13403 35674 12915 7746 20661