Antal ansøgninger i alt

Universitetet har i 2020 i alt modtaget 35.674 ansøgninger fra 20.661 ansøgere.
13.253 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal. 

Bemærk at opgørelsen også indeholder annullerede ansøgninger.

Optagelsesområde 2020 2019 Ændring i procent
Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Det Humanistiske Fakultet 8.850 2.598 5.978 2.022 48,0% 28,5%
Det Juridiske Fakultet 3.028 1.469 2.411 1.245 25,6% 18,0%
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 8.101 2.453 5.991 2.119 35,2% 15,8%
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 7.516 2.937 5.330 2.398 41,0% 22,5%
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 7.867 3.634 5.883 2.960 33,7% 22,8%
Det Teologiske Fakultet 312 162 239 140 30,5% 15,7%
Københavns Universitet i alt 35.674 13.253 25.832 10.884 38,1% 21,8%