Antal optagne fordelt på køn (2020)

Universitetet i alt Kvinder Mænd Antal optagne
Samlet optag 4.841 2.990 7.831

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kvinder Mænd Antal optagne
Farmaci 188 62 250
Folkesundhedsvidenskab 70 6 76
Medicin 463 187 650
Odontologi 84 28 112
Sundhed og informatik 40 15 55
Tandplejer 75 5 80
Veterinærmedicin 171 21 192
I alt 1.091 324 1.415

 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Kvinder Mænd Antal optagne
Biokemi 100 34 134
Biologi 146 62 208
Bioteknologi 42 36 78
Datalogi 43 207 250
Datalogi-økonomi 21 77 98
Forsikringsmatematik 33 47 80
Fysik 39 95 134
Fødevarer og ernæring 53 47 100
Geografi og geoinformatik 63 46 109
Geologi-geoscience 25 24 49
Husdyrvidenskab 66 2 68
Idræt og fysisk aktivitet 53 81 134
Jordbrugsøkonomi 29 20 49
Kemi 16 26 42
Landsskabsarkitektur 55 15 70
Machine Learning og datavidenskab 17 81 98
Matematik 54 100 154
Matematik-økonomi 21 58 79
Medicinalkemi 26 18 44
Molekylær biomedicin 49 21 70
Nanoscience 20 14 34
Naturressourcer 65 34 99
Skov- og landsskabsingeniør (Auning) 16 28 44
Skov- og landsskabsingeniør (Nødebo) 19 41 60
I alt 1.071 1.214 2.285

 

Det Humanistiske Fakultet Kvinder Mænd Antal optagne
Asienstudier (japanstudier) 21 13 34
Asienstudier (kinastudier) 17 17 34
Asienstudier (koreastudier) 26 2 28
Audiologopædi 39 4 43
Dansk 155 35 190
Engelsk 116 51 167
Europæisk etnologi 55 8 63
Film- og medievidenskab 60 20 80
Filosofi 25 42 67
Forhistorisk arkæologi 25 10 35
Fransk sprog og kultur 25 12 37
Græsk, klassisk 7 3 10
Grønlandske og arktiske studier 7 3 10
Historie 69 100 169
Indianske sprog og kulturer 4 0 4
Informationsstudier 61 38 99
Italiensk sprog og kultur 15 8 23
Klassisk arkæologi 21 3 24
Kommunikation og it 77 32 109
Kunsthistorie 49 11 60
Latin 6 8 14
Lingvistik 25 10 35
Litteraturvidenskab 42 27 69
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 54 20 74
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi,
nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
9 8 17
Moderne Indien og sydasienstudier 5 4 9
Musikvidenskab 32 44 76
Pædagogik 68 3 71
Religionsvidenskab 55 18 73
Retorik 44 14 58
Spansk sprog og kultur 43 15 58
Teater- og performancestudier 34 5 39
Tysk sprog og kultur 24 10 34
Østeuropastudier 23 20 43
I alt 1.338 618 1.956

 

Det Juridiske Fakultet Kvinder Mænd Antal optagne
Jura 563 273 836
I alt 563 273 836

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Kvinder Mænd Antal optagne
Antropologi 89 22 111
Psykologi 194 56 250
Samfundsfag 36 16 52
Sociologi 87 28 115
Statskundskab 166 120 286
Økonomi 129 253 382
I alt 701 495 1.196

 

Det Teologiske Fakultet Kvinder Mænd Antal optagne
Teologi 77 66 143
I alt 77 66 143