Antal ansøgninger i kvote 2

Københavns Universitet modtog 16.916 ansøgninger i kvote 2 ved ansøgningsfristen 22. marts 2020.
7.550 ansøgere prioriterede en uddannelse ved Københavns Universitet som højeste prioritet.

For en række optagelsesområder er der tale om meget store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal.

Optagelsesområde 2020 2019 Ændring 2019-2020
Total 1. prioritet Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 2.741 926 1.517 590 80,7% 56,9%
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 4.999 2.642 2.928 1.827 70,7% 44,6%
Humanistiske Fakultet 3.556 1.127 1.817 755 95,7% 61,2%
Juridiske Fakultet 1.476 843 797 484 85,2% 74,2%
Samfundsvidenskabelige Fakultet 4.065 1.881 2.014 1.111 101,8% 69,3%
Teologiske Fakultet 79 41 57 38 38,6% 7,9%
I alt 16.916 7.550 9.130 4.805 85,3% 57,1%