Ansøg som studerende eller tidligere studerende

Hvis du er optaget på en universitetsuddannelse nu, eller tidligere har været det, skal du finde ud af, om du skal søge om optagelse, genoptagelse, genindskrivning, overflytning eller studieskift.

Følg spørgsmålene herunder for at se, hvordan du skal søge. Længere nede på siden kan du læse, hvordan optagelse via optagelse, genoptagelse, genindskrivning, overflytning eller studieskift foregår.

Bemærk, hvis du allerede er kandidat, kan du kun blive tilbudt en studieplads, hvis der er ledige pladser på uddannelsen. Vi kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra kandidatreglen.

Hvad er din situation?

Genoptagelse 

Genoptagelse er for dig der:

  • Vil søge optagelse på en uddannelse på Københavns Universitet, som du tidligere har været optaget på

og

  • Har bestået kurser, der svarer til mindre end 1. studieår på uddannelsen på den nu gældende studieordning.

Du søger om genoptagelse via optagelse.dk.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12 – både i kvote 1 og kvote 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal søge om genoptagelse, hvis 

  • du var fuldtidsstuderende på samme uddannelse på Københavns Universitet
    og
  • du opfylder adgangskravene senest 5. juli kl. 12
  • det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt. (Gælder kun hvis du er tidligere studerende på samme uddannelse på KU).

Hvis du tidligere blev udmeldt fra uddannelsen eller var forhindret i at fortsætte på uddannelsen, fx fordi du ikke bestod førsteårsprøven, kan du kun blive optaget, hvis vi vurderer, at du kan gennemføre uddannelsen, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret. 

Du skal være opmærksom på, at:

  • dine beståede eksamener, eksamensforsøg, studieaktivitetskrav (og brugte SU-klip) vil som udgangspunkt stadig blive overført, selvom du starter forfra på uddannelsen. Kommer du fra en ældre studieordning, vil der være undtagelser, og du kan miste merit.

  • ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12, også hvis du søger i kvote 1.

  • reglen om merit for tidligere uddannelse, gør sig gældende, når du har studeret før.

 

 

 

 

 

 

 

 

Optagelse

Du skal søge optagelse på ny via optagelse.dk, hvis du ikke tidligere har gået på uddannelsen på Københavns Universitet. Du skal også søge om optagelse via optagelse.dk, hvis du tidligere har studeret på samme uddannelse på et andet dansk universitet og ikke har bestået kurser svarende til hele 1. studieår på den nye uddannelse.

Har du studeret på en deltidsuddannelse eller på en uddannelse i udlandet, skal du ligeledes søge om optagelse, også selvom du har bestået mere end 1. studieår på den nu gældende studieordning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genindskrivning

Du skal søge om genindskrivning, hvis du tidligere har studeret på samme uddannelse og her bestod, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Det gælder uanset, om du studerede på KU eller et andet dansk universitet.

Du søger genindskrivning via uddannelsen og skal kontakte fakultetet, hvis du har brug for vejledning.

Ansøgningsfrist: Se uddannelsen  (1. marts for nogle uddannelser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overflytning til KU

Du skal søge om overflytning, hvis du studerer på samme uddannelse på et andet dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger overflytning til.

Du søger overflytning via uddannelsen og skal kontakte fakultetet, hvis du har brug for vejledning.

Ansøgningsfrist: Se uddannelsen  (1. marts for nogle uddannelser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieskift

Du skal søge om studieskift, hvis du studerer på en anden uddannelse og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du ønsker studieskift til.

Du søger studieskift via uddannelsen og skal kontakte fakultetet, hvis du har brug for vejledning.

Ansøgningsfrist: Se uddannelsen  (1. marts for nogle uddannelser)