Ansøgere fra Norden/EU/EØS eller internationale ansøgere (IB/EB/DIAP)

Hvis du vil søge om optagelse på Københavns Universitet, kan du søge om optagelse gennem to kvoter. Kvote 1 og kvote 2. 

Du skal opfylde følgende krav:

  • Alle adgangskrav til uddannelsen.
  • En adgangsgivende eksamen 
    • med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1)*
    • består KU's kvote 2-prøve (kun i kvote 2)


Er du i tvivl om du o
pfylder du kravene? Få lavet en foreløbig vurdering.

Hvis du har 6,0 i gennemsnit eller højere efter dit originale eksamensbevis er omregnet til det danske karaktersystem, bliver din ansøgning vurderet i kvote 1 og kvote 2. Hvis dit omregnede gennemsnit er 5,9 eller mindre, vil den kun blive vurderet i kvote 2. Læs mere om omregning af gennemsnit.

*På uddannelserne teologi og musikvidenskab er der ikke krav om et gennemsnit på 6,0.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.

Når du sender din ansøgning, søger du om optagelse både i kvote 1 og kvote 2. Hvis du opfylder alle adgangskravene, eller oplyser os om, at du supplerer, vil du blive inviteret til en kvote 2-prøve, som du derefter kan tilmelde dig på Mit KUHvis du består kvote 2-prøven med en score, der er høj nok til, at du går videre, bliver du senere inviteret til et mundtligt eller skriftligt interview. 

Husk at tilmelde dig kvote 2-prøven, når du har modtaget invitationen på Mit KU, ellers kan du ikke blive vurderet i kvote 2.  

Kvote 2-prøven og interviewet foregår på dansk. Du kan besvare spørgsmålene på dansk, svensk eller norsk med mindre, at det fremgår af spørgsmålet, at du skal benytte et bestemt sprog i din besvarelse.

I kvote 1 bliver ansøgere med højere karaktergennemsnit optaget før ansøgere med et lavere karaktergennemsnit. Det karaktergennemsnit, du som minimum skal have på dit eksamensbevis for at få en studieplads, kaldes adgangskvotienten. Vi kender ikke adgangskvotienten på forhånd, men den ligger ofte tæt på adgangskvotienten året før. På uddannelsen medicin var adgangskvotienten i 2020 på 10,6 (dansk skala) , og i 2019 var den 11,1. 
Se adgangskvotienterne fra seneste optag.  

De fleste eksamener kan omregnes til dansk karakterskala. Men kan din eksamen ikke omregnes til et gennemsnit på den danske skala, bliver din ansøgning kun vurderet i kvote 2. 

Sådan beregner vi dit gennemsnit

Vi beregner dit gennemsnit ud fra dit første/dit originale eksamensbevis. I Danmark kan du ikke forbedre dit gennemsnit, så selvom du har forbedret din eksamen eller taget supplerende kurser, tæller vi det ikke med, når vi beregner dit gennemsnit. Du kan dog godt bruge de fag og niveauer, som du har bestået senere til at opfylde de specifikke adgangskrav.

Vi benytter Eksamenshåndbogen fra Uddannelses og forskningsstyrelsen, hvor du også selv kan se, hvad gennemsnittet fra dit første eksamensbevis svarer til på den danske skala.

Opfylder du adgangskravene?

Hver uddannelse har nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfylde. Det drejer sig om bestemte fagniveauer, dvs. danske A-, B- og C-niveauer, som svarer til grund-, mellem- og højniveaufag. Det kan både være fag, som du havde i din gymnasiale uddannelse, men også i løbet af en eventuel universitetsuddannelse eller/og supplering.

Se adgangskravene under den enkelte uddannelse. Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav til uddannelsen, kan du supplere.

Du skal uploade dokumentation for alle adgangskrav senest 5. juli kl. 12 i din ansøgning på optagelse.dk.

Dansk A

På alle uddannelser skal du opfylde adgangskravet Dansk A. Se, hvordan du opfylder Sprogkravet – Dansk A.

Bemærk: Faget Global Politics på SL udgør 150 timer svarende til Samfundsfag på C-niveau. For at dokumentere Samfundsfag på B-niveau kræves Global Politics HL eller et suppleringskursus i Samfundsfag B

Engelsk A og engelsk B

Det er ikke længere muligt at benytte engelske test (f.eks. TOEFL, Cambridge eller IELTS) som dokumentation for adgangskravet Engelsk B (eller Engelsk A for ansøgere til uddannelsen engelsk). Du skal uploade dokumentation for, at du har bestået et kursus, der svarer til minimum Engelsk B eller Engelsk A på gymnasialt niveau i det danske system. Du kan se, hvad dine fag og niveauer svarer til i det danske system nedenfor.

Omregning af eksamen, fag og niveauer

Vælg det land, din eksamen er fra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IB, EB og DIAP

Søger du om optagelse samme år, som du afslutter din adgangsgivende eksamen, skal du give Københavns Universitet tilladelse til at hente dit IB Diploma i en online database. Du giver tilladelsen til din IB-koordinator senest 1. maj.

Institutionskode: 002600 - The University of Copenhagen.

 Omregn fag og niveauer, vælg din internationale eksamen her: