Ansøgere fra lande uden for EU og EØS-lande

Har du en gymnasial eksamen fra et land uden for Norden og EU/EØS skal du søge om optagelse i kvote 2. Du kan ikke søge om optagelse i kvote 1, da dine karakterer ikke kan omregnes til et dansk gennemsnit.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

For at søge om optagelse i kvote 2, skal du:


Du bliver inviteret til en kvote 2-prøve, hvis du opfylder alle adgangskrav til uddannelsen.

Er du i tvivl om du opfylder du kravene? Få lavet en foreløbig vurdering.

Adgangsgivende eksamen

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om din eksamen er adgangsgivende, og om dine fag og niveauer kan sammenlignes med de danske. Herefter vurderer vi, om du opfylder adgangskravene. Vi benytter retningslinjer fra Uddannelse og Forskningsstyrelsen, som du finder i Eksamenshåndbogen.

Du kan bruge Eksamenshåndbogen til at se om din eksamen er adgangsgivende, og hvilke danske fag og niveauer dine fag svarer til i det danske system. 

Bemærk, at eksamenshåndbogen opdateres hvert år i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

 

 

Det er landet, hvor du har taget din eksamen (dimissionslandet), har betydning for hvilke regler, der gælder. Bemærk, at statsborgerskabet ikke er relevant i forhold til optagelsesregler, men vigtigt i forhold til opholdstilladelse og eventuel betaling for uddannelsen. 

Adgangskrav og sprogkrav

Hver uddannelse har derudover nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfylde. Det drejer sig om bestemte fagniveauer, dvs. danske A-, B- og C-niveauer, som svarer til de udenlandske høj-, mellem- og grundniveaufag . Det kan både være fag, som du havde i din gymnasiale uddannelse, men også i løbet af en eventuel universitetsuddannelse eller/og supplering. Du finder adgangskravene under den enkelte uddannelse.

Du har mulighed for at supplere fag og niveauer, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav. 

Du kan supplere både i Danmark og i udlandet, men vær opmærksom på, at du supplerer til rette danske fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på optagelse.dk, at du er tilmeldt suppleringskursus.

Du skal uploade dokumentation for alle adgangskrav senest 5. juli kl. 12 i din ansøgning på optagelse.dk.

Dansk A - sprogkravet

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole er undervist i dansk på A-niveau, dvs. det højeste niveau. Se, hvordan du opfylder sprogkravet.

Engelsk A og Engelsk B

Det er ikke længere muligt at benytte engelske test (f.eks. TOEFL, Cambridge eller IELTS) som dokumentation for adgangskravet Engelsk B (eller Engelsk A for ansøgere til uddannelsen engelsk). Du skal uploade dokumentation for, at du har bestået et kursus, der svarer til minimum Engelsk B eller Engelsk A på gymnasialt niveau i det danske system. Du kan se, hvad dine fag og niveauer svarer til i det danske system nedenfor.

Kvote 2-prøve og interview

Hvis du opfylder alle adgangskravene, inviterer vi dig til at deltage i en kvote 2-prøve. Husk at tilmelde dig kvote 2-prøvenMit KU, ellers kan du ikke blive vurderet i kvote 2. 

Hvis du deltager i kvote 2-prøven og består prøven med en score, der er høj nok til, at du går videre, bliver du senere inviteret til et mundtligt eller skriftligt interview.  Kvote 2-prøven og interviewet foregår på dansk. 

Betaling for uddannelsen (studieafgift)

Som ansøger med statsborgerskab uden for Norden og EU/EØS, skal du betale for uddannelsen, medmindre du har en permanent opholdstilladelse eller en tidsbegrænset opholdstilladelse som giver ret til gratis uddannelse i Danmark. Bemærk, at ikke alle tidsbegrænsede opholdstilladelser giver ret til gratis uddannelse.

Hvis du har britisk statsborgerskab, skal du sende dokumentation for registrering af ophold i Danmark. Denne skal være foretaget inden 1. januar 2021 for at opnå gratis uddannelse i Danmark.

Du finder reglerne for betaling af studieafgift i § 2, stk. 4 i Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne.

Betalingen sker til det fakultet, der udbyder din uddannelse. For mere information skal du kontakte det fakultet, du søger om optagelse på.

Husk, at du skal uploade din opholdstilladelse eller registreringsdokumentation, hvis du er britisk statsborger, sammen med din ansøgning optagelse.dk. Herefter vurderer vi, om du skal betale studieafgift eller ej.