Sprogkrav

Sprogkravene Dansk A og Engelsk B (eller Engelsk A), indgår som adgangskrav på alle vores uddannelser. Desuden er der uddannelser, hvor du skal opfylde kravet om yderligere et sprog.

Dansk A og danskkvalifikationer

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle bacheloruddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole er undervist i dansk på A-niveau, dvs. det højeste niveau.

Hvis du er blevet undervist i dit modersmål på højeste niveau, vil det normalt kunne erstatte kravet om Dansk A. Undervisning i modersmålet er karakteriseret ved at omfatte bl.a. litteratur, kultur, sproganalyse og medieanalyse.

Derudover skal du opfylde kravet om danskkvalifikationer. Det betyder, at du skal beherske dansk (svensk eller norsk) på et niveau, hvor du kan følge med i akademisk undervisning på universitetet. Det gælder både skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du kan opfylde danskkvalifikationer ved at:

  • Bestå Studieprøven i Dansk
  • Bestå suppleringskursus i Dansk A
  • Dokumentere, at du kan dansk på et tilsvarende niveau (fx hvis du har læst dansk på universitetet i flere år)

Alle dine sprogkundskaber skal være dokumenteret med et prøvebevis, for at du kan blive optaget på en uddannelse.

Hvis du mangler at opfylde danskkvalifikationskravet, skal du supplere i enten Studieprøven i dansk eller Dansk A. Supplerer du, skal du uploade dokumentation for afsluttet supplering senest 5. juli kl. 12.

Hvis du vil søge anerkendelse eller dokumentere, at du kan dansk på et tilsvarende niveau, skal du bevise dine danskkundskaber med en aflagt prøve. Det kan fx være aflagte eksamener på universitetet. Alternativt kan du søge om en IKV – individuel kompetencevurdering i Dansk A på en VUC (voksenuddannelse), og få et officielt bevis på dine danskkvalifikationer.

NB: Fra optaget 2021 kan man ikke længere bruge folkeskolens afgangsprøve i dansk som bevis på danskkvalifikationer.

Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark. I København udbydes studieprøven af Clavis og UCplus. Prøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med mindst karakteren 2. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, skal alle delene være bestået.

Bemærk: Søger du om optagelse på odontologi (tandlæge), tandplejer eller medicin, skal Studieprøven være bestået med mindst karakteren 7 i hver af prøvens delelementer.

Du kan læse mere om sprogkrav i UddannelsesGuiden.


Engelsk A og engelsk B

Det er ikke længere muligt at benytte engelske test (f.eks. TOEFL, Cambridge eller IELTS) som dokumentation for adgangskravet Engelsk B (eller Engelsk A for ansøgere til uddannelsen engelsk). Du skal uploade dokumentation for, at du har bestået et kursus, der svarer til minimum Engelsk B eller Engelsk A på gymnasialt niveau i det danske system. Du kan se, hvad dine fag og niveauer svarer til i det danske system nedenfor.