Dansk A og danskkvalifikationer

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle bacheloruddannelser. Alle ansøgere skal dokumentere deres kvalifikationer i dansk.

Du kan opfylde kravet om kvalifikationer i dansk ved at:

Kravet om kvalifikationer i dansk betyder, at du skal beherske dansk (svensk eller norsk) på et niveau, hvor du kan følge med i akademisk undervisning på universitetet. Det gælder både skriftligt og mundtligt.

Du kan læse mere om sprogkrav i UddannelsesGuiden.

Studieprøven

Studieprøven i dansk som andetsprog er en sprogprøve som udbydes af kommunale og private sprogskoler i hele Danmark.

Hvis du vil dokumentere dine kvalifikationer i dansk med Studieprøven i dansk som andetsprog, skal du samtidig dokumentere, at du har bestået undervisning i modersmål på højeste niveau på din gymnasiale uddannelse. Det samme gør sig gældende, hvis du tager Tisustesten eller Bergentesten. 

Studieprøven består af tre dele: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Du skal bestå alle dele med minimum karakteren 2. Søger du optagelse på odontologi (tandlæge), tandplejer eller medicin skal du dog bestå med karakteren 7 i hver af prøvens dele. Har du taget studieprøven før 2018, hvor prøven bestod af fire dele, gælder det samme for alle fire dele.

I Storkøbenhavn udbydes Studieprøven af UCplus og Speak - School of Danish.