Ansøgning for tidligere studerende

Hvis du har været optaget på en videregående uddannelse efter din gymnasiale uddannelse, skal du undersøge, om du skal søge om optagelse via optagelse.dk, eller om du via fakultetet skal søge om genindskrivning, studieskift eller overflytning. 

Se ansøgningsfristerne under den ønskede uddannelse. Kun ved optagelse via optagelse.dk er tidsfristerne de samme for alle KU's bacheloruddannelser. 

Læs om de 4 muligheder her, og se hvad der passer til din situation. 

 • Genindskrivning

 • Overflytning

 • Studieskifte

 • Optagelse

Genindskrivning - samme uddannelse

Hvis du tidligere har været optaget på samme fuldtidsuddannelse på Københavns Universitet eller på et andet dansk universitet.

Du kan søge om genindskrivning via fakultetet, hvis:

 • du har været fuldtidsstuderende på samme uddannelse på et dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til første studieår på den ønskede uddannelse. 

 • der er ledige pladser på den ønskede uddannelse. Vær opmærksom på, at antallet af studiepladser er begrænset.

 • det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt af uddannelsen (hvis du selv udmeldte dig).

 • din adgangsgivende eksamen har mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus).

 • du opfylder de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Ved genindskrivning indskrives du normalt på den nyeste studieordning. Har du tidligere været indskrevet på en ældre studieordning, kan du risikere, at nogle af dine beståede eksaminer ikke kan overføres og du får et merittab.

LÆS OGSÅ: Vigtig info om SU, hvis du bliver genindskrevet.

Bemærk, at du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal sende dokumentation for alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.


Forhold, du skal være opmærksom på

Der kan være forhold, der gør, at du skal uploade ekstra dokumentation for at få lov til at blive genindskrevet.

Du skal uploade ekstra dokumentation, hvis:

 • du har brugt dine eksamensforsøg og ikke har opfyldt uddannelsens studieaktivitetskrav.
 • du har brugt din maksimale studietid.
 • du ikke opfylder karakterkravet på mindst 6,0 på din adgangsgivende eksamen.

Vi skal bruge dokumentationen til enten at vurdere dit adgangsgrundlag eller til at vurdere dine muligheder at gennemføre uddannelsen denne gang.

Læs mere under den ønskede uddannelse.

 

Overflytning til KU

Hvis du er optaget på samme fuldtidsuddannelse på et andet dansk universitet.

Du kan søge om overflytning via fakultetet, hvis:

 • du er fuldtidsstuderende på samme uddannelse på et andet dansk universitet.

 • du i forbindelse med dine fuldtidsstudier har bestået eller vil bestå fag inden studiestart, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede uddannelse (den nye).

 • der er ledige pladser på den ønskede uddannelse. Vær opmærksom på, at antallet af studiepladser er begrænset.

 • din adgangsgivende eksamen har mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus).

 • du opfylder adgangskravene til den ønskede uddannelse. 

Fakultetet foretager en faglig vurdering af dit ansøgningsgrundlag. Se, hvordan du søger om overflytning under uddannelsen.

Bemærk, at du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal sende dokumentation for alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.

LÆS OGSÅ: Vigtig info om SU, hvis du bliver overflyttet.

Studieskifte

Hvis du er optaget på en anden uddannelse, og du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den ønskede uddannelse.

Du kan søge om studieskift via fakultetet, hvis:

 • du er fuldtidsstuderende på en bacheloruddannelse på et dansk universitet.

 • du har bestået eller består fag inden studiestart, der tilsammen svarer til første studieår på den ønskede uddannelse (den nye). Fagene må ikke være fra Åbent Universitet eller et udenlandsk universitet.

 • der er ledige pladser på uddannelsen. Vær opmærksom på, at antallet af studiepladser er begrænset.

 • din adgangsgivende eksamen har mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus).

 • du opfylder uddannelsens adgangskrav.


Fakultetet foretager en faglig vurdering af dit ansøgningsgrundlag.

Bemærk, at du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal sende dokumentation for alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.

Se, hvordan du søger om studieskift under uddannelsen

Du skal være opmærksom på, at du alene kan søge om studieskift, hvis du er optaget på en anden uddannelse og dér har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den ønskede uddannelse (den nye). Er du ikke længere optaget på din tidligere uddannelse, skal du ikke søge om studieskift, men i stedet søge om optagelse via optagelse.dk.

LÆS OGSÅ: Vigtig info om SU, hvis du bliver genindskrevet.

Optagelse

Hvis du har bestået mindre end 1. studieår på den ønskede uddannelse og ikke længere er optaget på uddannelsen.

Læs om ansøgning og ansøgningsfrister for optagelse i kvote 1 og kvote 2.

Har du bestået eksaminer svarende til 1. studieår på den ønskede uddannelse (den nye), skal du søge om optagelse via optagelse.dk, hvis du har bestået eksaminerne som:

 • en del af en deltidsuddannelse.

 • en del af en uddannelse på en uddannelsesinstitution uden for Danmark.

 • fuldtidsstuderende på en anden dansk bacheloruddannelse, hvor du ikke længere er indskrevet.


Når du søger om optagelse via optagelse.dk, søger du om at blive optaget forfra på uddannelsen. Søger du om optagelse på samme uddannelse, som du tidligere har været optaget på, og har du selv udmeldt dig, skal du senest være udmeldt af uddannelsen 1. april, for at kunne søge om optagelse på uddannelsen igen samme år med start 1. september.

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse, vil dine tidligere beståede eksaminer og eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, stadig gælde.

Bemærk, at du har pligt til at søge om startmerit. Dvs. at du skal sende dokumentation for alle beståede fag og kurser fra eventuelle andre uafsluttede videregående uddannelser på samme niveau.