Ansøg som studerende/tidligere studerende

Billede af tre studerende

Hvis du er optaget på en universitetsuddannelse nu, eller har været det, skal du finde ud af, om du skal søge om optagelse/genoptagelse, genindskrivning, overflytning eller studieskift.

Optagelse og genoptagelse

Har du bestået kurser, der svarer til mindre end 1. studieår på den uddannelse, du vil søge ind på, skal du søge om optagelse eller genoptagelse. 

Har du bestået, hvad der svarer til 1. studieår gennem deltidsuddannelse eller en institution uden for Danmark, skal du ligeledes søge om optagelse, også selvom du har bestået mere end 1. studieår.

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12. 
Læs om betingelser for optagelse eller genoptagelse.

Genindskrivning, overflytning og studieskift

Har du bestået første studieår på den uddannelse, du ønsker studieplads på, skal du søge ind via uddannelsen og kontakte fakultetet, hvis du har brug for vejledning. 

Ansøgningsfrist: Se uddannelsen  (1. marts for nogle uddannelser)


Genindskrivning

Du skal søge om genindskrivning, hvis du tidligere har studeret på samme uddannelse og her bestod, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Det gælder uanset, om du studerede på KU eller et andet dansk universitet.

 

 

 

 

 

 

 

Overflytning til KU

Du skal søge om overflytning, hvis du studerer på samme uddannelse på et andet dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger overflytning til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieskift

Du skal søge om studieskift, hvis du studerer på en anden uddannelse og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du ønsker studieskift til.