Søger ind på samme uddannelse igen

Billede af tre studerende

Hvis du er optaget på en universitetsuddannelse nu, eller har været det, skal du finde ud af, om du skal søge om genoptagelse, genindskrivning, overflytning eller studieskift.

Har du bestået, hvad der svarer til 1. studieår gennem deltidsuddannelse eller en institution uden for Danmark skal du søge om optagelse forfra via optagelse.dk, også selvom du har bestået mere end 1. studieår. Du har mulighed for at søge om merit for uddannelse, når du er optaget.

Er kandidat du allerede kandidat, kan du kun blive tilbudt en studieplads, hvis der er ledige pladser på uddannelsen. Vi kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra kandidatreglen.

Genoptagelse 

Hvis du tidligere har studeret på Københavns Universitet og har bestået mindre end første studieår på samme uddannelse, som du søger om at blive optaget på nu, skal du søge om genoptagelse via optagelse.dk.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12 – både i kvote 1 og kvote 2.

 

 

 

 


Genindskrivning, overflytning og studieskift

Har du bestået første studieår på den uddannelse, du ønsker studieplads på, skal du søge ind via uddannelsen og kontakte fakultetet, hvis du har brug for vejledning. 

Ansøgningsfrist og påkrævet dokumentation: Se uddannelsen  (fristen er  allerede 1. marts for nogle uddannelser)


Genindskrivning

Du skal søge om genindskrivning, hvis du tidligere har studeret på samme uddannelse og her bestod, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Det gælder uanset, om du studerede på KU eller et andet dansk universitet.

 

 

 

 

 

 

 

Studieskift

Du skal søge om studieskift, hvis du studerer på en anden uddannelse og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du ønsker studieskift til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overflytning til KU

Du skal søge om overflytning, hvis du studerer på samme uddannelse på et andet dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger overflytning til.