Optagelse af tidligere studerende

Har du bestået mindre end 1. studieår på en uddannelse, skal du søge om optagelse via optagelse.dk. 

Når du søger om optagelse, søger du om at blive optaget på uddannelsen fra begyndelsen med start på 1. studieår. 

Søger du om optagelse på samme uddannelse, som du tidligere har studeret, skal du senest være udmeldt af uddannelsen 1. april, for at kunne søge om optagelse på uddannelsen igen samme år med start 1. september.

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse, vil dine tidligere beståede eksaminer og eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, stadig gælde.

Se de generelle regler for ansøgning og optagelse.

Tidligere udmeldt af universitetet 

Har universitetet udmeldt dig af uddannelsen, eller er du blevet varslet om udmeldelse, før du udmeldte dig, skal du søge om dispensation til at kunne søge om optagelse på ny. Vi kan dispensere, hvis vi vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl, om du skal søge om optagelse via optagelse.dk eller indskrivning via fakultetet