Optagelse og genoptagelse - hvis du har studeret før

Billede af studerende

Du skal søge om optagelse eller genoptagelse, hvis du har bestået mindre end hele 1. studieår på den uddannelse, du vil optages på.

Har du bestået, hvad der svarer til 1. studieår gennem deltidsuddannelse eller en institution uden for Danmark skal du ligeledes søge om optagelse, også selvom du har bestået mere end 1. studieår.

Genoptagelse 

Hvis du tidligere har studeret på Københavns Universitet og søger om at blive genoptaget på samme uddannelse, skal du søge om genoptagelse via optagelse.dk.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12 – både i kvote 1 og kvote 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optagelse 

Hvis du er udmeldt fra et andet universitet, eller har udmeldt dig selv, skal du søge om optagelse på ny via optagelse.dk