Tidligere udmeldt af samme uddannelse

Genoptagelse (fra KU)

Hvis du tidligere har studeret på Københavns Universitet og søger om at blive genoptaget på uddannelsen, skal du uploade dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelse er væsentligt forbedrede. Det gør du sammen med din ansøgning på optagelse.dk. Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12


Optagelse (ny på KU)

Hvis du er udmeldt fra et andet universitet, eller har udmeldt dig selv, skal du søge om optagelse på ny. Her skal du sammen med din ansøgning sende dokumentation for alle de fag og kurser, du har bestået. Det gør du sammen med din ansøgning på optagelse.dk.

Hvad er din situation?