Tidligere udmeldt af samme uddannelse

Genoptagelse (fra KU)

Genoptagelse er for dig der:

  • Vil søge optagelse på en uddannelse på Københavns Universitet, som du tidligere har været optaget på og
  • Har bestået kurser, der svarer til mindre end 1. studieår på uddannelsen

Du søger om genoptagelse via optagelse.dk.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12 – både i kvote 1 og kvote 2.

Udmeldt fra uddannelsen

Hvis du blev udmeldt fra uddannelsen, eller hvis betingelserne for at Københavns Universitet kunne have udmeldt dig, var til stede, da du udmeldte dig selv (fx hvis du ikke bestod 1. årsprøven), skal du sammen med din ansøgning uploade dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.  

Optagelse (ny på KU)

Hvis du er udmeldt fra et andet universitet, eller har udmeldt dig selv, skal du søge om optagelse på ny. Her skal du sammen med din ansøgning sende dokumentation for alle de fag og kurser, du har bestået. Det gør du sammen med din ansøgning på optagelse.dk.

Hvad er din situation?