Eksamen fra EU/EØS-lande – Københavns Universitet

Ansøger med eksamen fra EU/EØS-land

For at søge om optagelse på en uddannelse på Københavns Universitet, skal du opfylde følgende krav:

  • Adgangsgivende eksamen
  • mindst 6,0 i gennemsnit (dansk skala)
  • Alle adgangskrav til uddannelsen

Ansøgningsfrist 15. marts kl 12.

Ansøgning til KU – kvote 1 og kvote 2

Du kan søge optagelse på en uddannelse i kvote 1 eller kvote 2.

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om din eksamen giver adgang til universitetet, og om du kan søge både i kvote 1 og kvote 2.  

Vi vurderer også dine fagniveauer, og foretager vi en omregning af dit gennemsnit, hvis det er muligt.  Vi benytter Eksamenshåndbogen – retningslinjer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

I kvote 1 vurderer vi din ansøgning på baggrund af gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. I de fleste tilfælde kan vi omregne dit gennemsnit til den danske karakterskala. I så fald vil din ansøgning blive vurderet i både i kvote 1 og kvote 2.

I kvote 2 vurderer vi på baggrund af 7 kriterier, blandt andet din motiverede ansøgning, uddannelse og erhvervserfaring. Hvis vi ikke kan omregne dit eksamensgennemsnit, vurderer vi kun din ansøgning i kvote 2.

Når du sender din ansøgning:

Adgangsgivende eksamen

Du kan finde alle eksamener fra EU/EØS-landene i Eksamenshåndbogen, hvor du kan se, om din eksamen er adgangsgivende i kvote 1 og kvote 2.

Eksempler på gymnasiale eksamener, der giver adgang til Københavns Universitet:

England

GCE Advanced level-eksaminer (A-level) i kombination med GCSE-eksaminer
 
Internationale IGCE (A-level) i kombination med IGCE-eksamener
Cambridge Pre-U

BTEC / National Certificate/National Diploma

 Estland Keskkooli Loputunnistus / Gümnaasiumi Loputunnistus + Riigieksamenitunnistus
Frankrig  Baccalauréat général
 Italien Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore / Diploma di Maturitá
Letland Atestäts par vispārējo vidëjo izglïtïbu / Atestäts par vidëjo izglïtïbu
Litauen  Brandos Atestatas (Maturita-bevis) 
Polen Swiadectwo Dojrzalosci / Matura + Swiadectwo Ukonczenia
Rumænien Diploma de Bacalaureat
Spanien Título de Bachiller/Bachillerato (Baccalaureate)
Tyskland Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) / Zeugnis der Reife / Reifezeugnis

Gennemsnittet fra dit eksamensbevis

Vi beregner gennemsnittet fra din første adgangsgivende eksamen til dansk skala, og vurderer:

  1. Om du opfylder kravet om mindst 6,0 i gennemsnit.
    Vi benytter omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen, og ser om dit gennemsnit er lig med eller højere end 6,0 på den danske skala.

  2. om dit gennemsnit er højt nok til at blive optaget på uddannelsen i forhold til årets adgangskvotient.
    Vi ganger dit gennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse inden for 2 år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Det kaldes hurtigstartsbonus. 

Hvis du har forbedret din eksamen eller taget supplerende kurser, som du har tilføjet til dit samlede eksamensdokument, regnes det ikke med i gennemsnittet, når du søger optagelse i Danmark.

Du kan selv se, hvad dit karaktergennemsnit svarer til på den danske skala i Eksamenshåndbogen.

For eksamener, hvor vi ikke kan udregne et dansk gennemsnit, foretager vi en individuel vurdering af resultaterne fra dit eksamensbevis og ser, om du har de rette fag og niveauer til at kunne blive optaget på uddannelsen. Har du en tidligere universitetsuddannelse og eventuel supplering, tager vi det med i vurderingen.

Hvis dit gennemsnit er lavere end 6,0, eller hvis vi vurderer, at dine karakterer er for lave, kan du kun søge om optagelse på Københavns Universitet, hvis du får dispensation for karakterkravet på 6,0.

Adgangskrav til uddannelsen

Hver uddannelse på Københavns Universitet har nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfylde. Det er danske A-, B- og C-niveauer, hvor A svarer til højt niveau, B til mellemniveau og C svarer til grundniveau. Vælg en uddannelse og se adgangskravene.

Du kan benytte omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen til at se, om du opfylder de danske fagniveauer.

Bemærk: Der kan forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen, da omregningstabellerne opdateres hvert år i starten af marts måned.

Du kan bruge supplerende kurser til at opfylde de specifikke adgangskrav, du ikke allerede opfylder.

Hvis du både har et eksamensbevis og dokumentation for supplerende kurser, skal du uploade begge dele sammen med din ansøgning på Optagelse.dk.

Dansk A
Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole bliver undervist i dansk på A-niveau, det vil sige det højeste niveau. Du skal altså beherske dansk på så højt et niveau, at du kan følge med i undervisningen på universitetet.  Se, hvordan du opfylder Dansk A.

Engelsk B
Engelsk på B-niveau er et adgangskrav til alle uddannelser. Se, hvordan du opfylder Engelsk B.

Yderligere et fremmedsprog
På alle humanistiske uddannelser er der krav om 'yderligere fremmedsprog’. Det vil sige et sprog ud over Dansk A og Engelsk B. Dit modersmål fra din gymnasiale uddannelse kan ikke erstatte kravet om ’yderligere fremmedsprog’.

EU- og EØS-lande

Belgien, Bulgarien, Cypern (Sydlig græsk-cypriotisk del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Ansøgninger fra Schweiz vurderes efter samme regler.