Ansøgere med finsk eksamen – Københavns Universitet

Ansøger med adgangsgivende eksamen fra Finland

Du skal opfylde følgende krav for søge om optagelse på Københavns Universitet med en finsk eksamen:

 • Adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (dansk karakterskala)
 • De specifikke adgangskrav til uddannelsen
 • Sprogkravet

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Din ansøgning til KU 

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om din eksamen giver adgang til universitetet og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjerne fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som du finder i Eksamenshåndbogen.

Sådan søger du om optagelse:

Adgangsgivende eksamen

For at du kan søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For svenske ansøgere vil det sige en 3-årig gymnasial eksamen eller tilsvarende.

Har du en eksamen fra Sverige, kan vi i de fleste tilfælde omregne dit gennemsnit til den danske karakterskala og det betyder, at du kan søge om optagelse i to forskellige kvoter: kvote 1 og kvote 2. Når du søger optagelse i kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1. Du skal altså kun søge én gang, hvis du søger i kvote 2.

Har du et Slutbetyg fra Gymnasieskolan / Eksamensbevis fra Högskoleförberedande Examen, giver følgende programmer adgang til at søge i kvote 1 og kvote 2:

 • Naturvetenskapsprogrammet (NA / NV)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA / SP)
 • Estetiska programmet (ES)
 • Teknikprogrammet (TE)
 • Ekonomiprogrammet (EK)
 • Humanistiska programmet (HU)
 • Programmer, der har betegnelsen "närliggende".


Programmer fra Gymnasieskolan, der ikke er på listen ovenfor, giver kun adgang til at søge i kvote 2.

Bemærk: Slutbetyget skal være påført programbetegnelse, og være udstedt på svensk eller eventuelt engelsk.

Mindst 6,0 i gennemsnit

Gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus). Kravet vedrører den danske karakterskala. Det betyder, at vi først omregner dit finske gennemsnit til et dansk ved hjælp af omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen og derefter tjekker, om det omregnede gennemsnit er lig med eller højere end 6,0 på den danske skala. 

For eksamener, hvor det ikke er muligt at udregne et gennemsnit, foretager vi en individuel vurdering af, om resultaterne fra dit adgangsgrundlag kan sidestilles med karakterkravet på 6,0. Rent praktisk ser vi på dine karakterer fra din studentereksamen, en eventuel universitetsuddannelse og eventuel supplering. 

Hvis dit gennemsnit er lavere end 6,0, eller hvis vi vurderer, at dine karakterer er for lave, er det kun muligt for dig at søge om optagelse på Københavns Universitet, hvis du får en dispensation for karakterkravet.

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse på Københavns Universitet har nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfylde. Det drejer sig om bestemte fagniveauer, dvs. danske A-, B- og C-niveauer, som svarer til de udenlandske grund-, mellem- og højniveaufag. Det kan både være fag, som du havde i din gymnasiale uddannelse, men også i løbet af en eventuel universitetsuddannelse eller / og supplering. Du finder adgangskravene under den enkelte uddannelse.

Benyt omregningstabellerne nedenfor til at se, om du opfylder de danske fagniveauer.

Du har mulighed for at supplere fag og niveauer, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav.

Sprogkrav

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser.  Alle elever i dansk gymnasieskole er undervist i dansk på A-niveau, dvs. det højeste niveau. For dig, der søger om optagelse med en finsk eksamen, vil kravet om Dansk A normalt kunne erstattes med svensk på højeste niveau fra din gymnasiale uddannelse.

Hvis du ikke har haft svensk i gymnasiet, skal du opfylde danskkvalifikationskravet. Du kan læse mere om sprogkravet her.

På nogle af vores uddannelser er der krav om 'yderligere fremmedsprog’. Dit modersmål fra din gymnasiale uddannelse kan ikke erstatte kravet om ’yderligere fremmedsprog’. Kravet kan heller ikke opfyldes med en eksamen i svensk. Ud over finsk, svensk og engelsk skal du derfor også have et ekstra fremmedsprog, hvis uddannelsen kræver det.

Omregningstabel - fag og niveauer

I denne omregningstabel over fagniveauer (pdf), kan du sammenligne dine norske fag og niveauer med de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du vil søge om optagelse på.

Bemærk: Omregningstabellen opdateres i Eksamenshåndbogen hvert år i marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Ekstra information / Sidebar

Q&A - internationale eksamener

Har du en international eksamen?
Få svar på de oftest stillede spørgsmål.

Oftest stillede spørgsmål i kvote 2

Få svar på dine spørgsmål om kvote 2.

Også de spørgsmål, der måske kræver et nærmere kendskab til din baggrund.

Living in Denmark

 • Studying & Living in Denmark 
 • Admission requirements
 • When and how to apply

In English please... Studies.ku.dk