Ansøgere med internationale eksamener (fx IB, EB, DIAP)

Som ansøger med en International eksamen søger du om optagelse på lige fod med ansøgere, der har en dansk adgangsgivende eksamen.

For at søge om optagelse på Københavns Universitet skal du opfylde følgende krav:

  • Adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (dansk karakterskala)*
  • De specifikke adgangskrav (se under uddannelsen)
  • Sprogkravet

*Bemærk kravet, om at du skal have mindst 6,0 i gennemsnit på din adgangsgivende eksamen, gælder ikke alle uddannelser. Læs mere om karakterkravet her.

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi om din eksamen er adgangsgivende og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelses Eksamenshåndbog.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Adgangsgivende eksamen

Der findes en række internationale eksamener du kan søge om optagelse med, fx Europæisk Baccalaureate (EB), International Baccalaureate (IB), Option Internationale du Baccalauréat (OIB), Dansk-fransk Baccalauréat (DFB) og Dansk-tysk studentereksamen (DIAP). 

Her beskriver vi reglerne for International Baccalaureate (IB). Du kan læse mere om de andre internationale eksamener i Eksamenshåndbogen.

Har du en international eksamen, kan vi i de fleste tilfælde omregne dit gennemsnit til den danske karakterskala, og du kan søge om optagelse i to forskellige kvoter: Kvote 1 og kvote 2. Har du søgt om optagelse i kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1. Du skal altså kun søge én gang.

For at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. Dvs. at du skal have et IB Diploma med tilhørende ’Diploma Programme (DP) Results’ eller et ældre IB Diploma.

Hvis du har et Diploma Programme (DP) Course Results eller et ældre IB Certificate med minimum 18 point og mindst karakteren 3 i alle seks fag, kan du kun få adgang til at søge om optagelse, hvis du supplerer. Du skal supplere med enkeltfag på gymnasialt niveau, og de supplerende enkeltfag skal bestå af mindst ét fag på A-niveau og mindst ét fag på B-niveau.

Læs mere om, hvornår en IB-eksamen er adgangsgivende i Eksamenshåndbogen

Beståkrav og karakterskala

Du finder mere information om beståkrav (og failing conditions) i Eksamenshåndbogen. Der er også en omregningsskala, hvor du kan se, hvad dine IB-point svarer til på den danske karakterskala.

Søger du om optagelse samme år, som du afslutter din adgangsgivende eksamen, skal du give Københavns Universitet tilladelse til at hente dit IB Diploma i en online database. Du giver tilladelsen til din IB-koordinator senest 1. maj.
Vores institutionskode er: 002600 - The University of Copenhagen.

Karakterkravet 

Karakterkravet betyder, at gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0. Kravet vedrører den danske karakterskala. Det betyder, at vi først omregner dit internationale gennemsnit til et dansk ved hjælp af omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen og derefter tjekker, om det omregnede gennemsnit er lige med eller højere end 6,0.

Hvis dit gennemsnit er lavere end 6,0, er det kun muligt for dig at søge om optagelse på Københavns Universitet, hvis du får en dispensation for karakterkravet.

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse har nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfylde. Det drejer sig om bestemte fagniveauer, dvs. danske A-, B- og C-niveauer, som svarer til de internationale grund-, mellem- og højniveaufag. Som tommelfingerregel svarer IB HL til et dansk A-niveau og SL til et dansk B-niveau.

Det kan både være fag, som du havde i din gymnasiale uddannelse, men også i løbet af en eventuel universitetsuddannelse eller/og supplering. Du finder adgangskravene under den enkelte uddannelse.

Benyt omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen til at se, om du opfylder de danske fagniveauer. Du har mulighed for at supplere fag og niveauer, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav.

I skemaet nedenfor, kan du se, om du opfylder de danske gymnasiale fagniveauer.

Omregningstabel - fag og niveauer

Omregningstabellen over fagniveauer opdateres hvert år af Styrelsen for Forskning og Uddannelse i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen (jf. Eksamenshåndbogen).

Danske niveauer IB niveauer

Matematik A

Mathematics HL

Matematik B

Mathematics SL tidligere kaldet Mathematical Methods SL
Fysik A Physics HL
Fysik B Physics SL
Kemi A Chemistry HL
Kemi B Chemistry SL
Dansk A

Danish A1 HL 
Danish A Litterature HL 

Følgende godkendes også som danskkvalifikationer, hvis du også har niveau svarende til Engelsk A eller modersmål A:
 

Danish A1 SL
Danish A Litterature SL
Danish A2 HL/SL
Danish B HL 

Historie A History HL
Historie B History SL
Samfundsfag B Global Politics HL
Engelsk A English A1 SL/HL
English A2 SL/HL
English B HL
English A Literature SL/HL
English A Language and Literature SL/HL

Engelsk B

English B SL
Hvis undervisningssproget under IB er engelsk


Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav for uddannelsen, skal du supplere inden studiestart. Du kan supplere både i Danmark og udlandet, men vær opmærksom på, at du supplerer til rette danske fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på optagelse.dk, at du er tilmeldt suppleringskursus.

Bemærk: Det er i øjeblikket kun muligt at opfylde kravet om Samfundsfag B via faget Global Politics HL. Hvis du søger om optagelse på uddannelser, som kræver Historie B eller Samfundsfag B, og du har ikke Historie SL eller HL eller Global Politics HL, skal du tage et suppleringskursus i Historie B eller Samfundsfag B.

Du kan ikke få anerkendelse for Samfundsfag B, hvis du for eksempel har haft Anthropology, Business and Management, Economics eller Psychology SL eller HL. Hvis du har haft Global Politics SL, skal du kontakte os på optagelse@ku.dk.

Sprogkrav

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Derudover skal du opfylde kravet om danskkvalifikationer. Det betyder, at du skal beherske dansk på et niveau, hvor du kan følge med i undervisningen på universitet. Det gælder både skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Ansøgere med en IB-eksamen kan opfylde kravet om danskkvalifikationer ved at have haft dansk som et A1- eller A Litterature-fag på higher level (HL). Har du haft dansk på standard level (SL) eller Danish B HL, kan du opfylde kravet om danskkvalifikationer, hvis du desuden har bestået engelsk eller modersmål på A-niveau. Se kombinationerne i ovenstående skema over fagniveauer.

Hvis du ikke har haft dansk på din IB: Læs mere om, hvordan du opfylder sprogkravet.