Ansøgere med islandsk eksamen – Københavns Universitet

Ansøger med eksamen fra Island

Du skal opfylde følgende krav for søge om optagelse på Københavns Universitet med en islandsk eksamen:

  • Adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (dansk karakterskala)
  • De specifikke adgangskrav til uddannelsen
  • Sprogkravet

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Din ansøgning til KU 

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om din eksamen giver adgang til universitetet og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjerne fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som du finder i Eksamenshåndbogen.

Sådan søger du om optagelse:

Adgangsgivende eksamen

For at du kan søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. Med en eksamen fra Island vil det sige, at du skal have et 4-årigt Stúdentspróf med mindst 140 einingar / mellem 200 og 240 fein eller tilsvarende.

Bemærk: Kursuskoderne skal fremgå af eksamensbeviset for, at vi kan omregne dit fagniveau til danske A, B, C-niveauer.

Har du en adgangsgivende eksamen fra Island, kan vi i de fleste tilfælde omregne dit gennemsnit til den danske karakterskala og det betyder, at du kan søge om optagelse i to forskellige kvoter: kvote 1 og kvote 2. Når du søger optagelse i kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1. Du skal altså kun søge én gang, hvis du søger i kvote 2.

Mindst 6,0 i gennemsnit

Gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0 (uden
hurtigstartsbonus). Uddannelserne musikvidenskab og teologi har dog ikke krav om 6,0 i gennemsnit.

Sådan omregner vi dit gennemsnit
Først omregner vi dit islandske gennemsnit til et dansk ved hjælp af omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen og derefter ser vi, om det omregnede gennemsnit er lig med eller højere end 6,0.

For eksamener, hvor det ikke er muligt at udregne et gennemsnit, foretager vi en individuel vurdering af, om resultaterne fra dit eksamensbevis kan sidestilles med karakterkravet på 6,0. Overordnet set vil vi se på dit gennemsnit, og om du har de adgangsgivende fag til at kunne blive optaget på studiet. Har du en tidligere universitetsuddannelse og eventuel supplering, vil dette også blive taget med i vurderingen.

Hvis dit gennemsnit er lavere end 6,0, eller hvis vi vurderer, at dine karakterer er for lave, er det kun muligt for dig at søge om optagelse på Københavns Universitet, hvis du får en dispensation for karakterkravet.

Karaktergennemsnittet fra dit stúdentspróf

Vi beregner dit gennemsnit ud fra dit originale stúdentspróf.

Bemærk: Hvis du har forbedret din eksamen eller taget supplerende kurser, som du har tilføjet til dit stúdentspróf, regnes det ikke med i gennemsnittet, når du søger optagelse i Danmark.

Du kan dog bruge adgangskurser og suppleringskurser til at opfylde de specifikke adgangskrav. Hvis du både har et stúdentspróf og suppleringsbevis, skal du uploade begge dele sammen med din ansøgning på Optagelse.dk.

Du kan se, hvad dit gennemsnit fra dit stúdentspróf svarer til på den danske skala i Eksamenshåndbogen. Der kan du også se, om din eksamen er adgangsgivende i kvote 1 eller kvote 2.

Bonus: Vi ganger dit første eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse inden for 2 år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Det kaldes hurtigstartsbonus.

Se tjeklisten over dokumenter, du skal sende med din ansøgning.

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse på Københavns Universitet har nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfylde. Detgælder bestemte fagniveauer, dvs. danske A-, B- og C-niveauer, hvor det danske A-niveau er højeste niveau. Det kan både være fag, som du havde i din gymnasiale uddannelse, men også i løbet af en eventuel universitetsuddannelse eller / og supplering. Du finder adgangskravene under den enkelte uddannelse.

Benyt omregningstabellerne nedenfor til at se, om du opfylder de danske fagniveauer. Du har mulighed for at supplere fag og niveauer, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav.

Sprogkrav

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole er undervist i dansk på A-niveau, dvs. det højeste niveau. For dig, der søger om optagelse med en islandsk eksamen, vil kravet om Dansk A normalt kunne erstattes med islandsk på højeste niveau, dvs. 15 einingar.

Vi kræver ingen danskprøve, da dit modersmål, islandsk, træder i stedet for dansk. Tilgengæld træder Islandsk ikke i stedet for 'yderligere fremmedsprog'. Du skal derfor både have islandsk, engelsk og et ekstra fremmedsprog, hvis uddannelsen kræver det.

Læs mere om sprogkravet her.

Omregningstabel - fag og niveauer

Du kan sammenligne dine islandske fag og niveauer med de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du vil søge om optagelse på:


Bemærk: Omregningstabellerne opdateres i Eksamenshåndbogen hvert år i marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Har du andre moduler end de der står i omregningsskemaerne, foretager Københavns Universitet en individuel vurdering af din ansøgning. Du skal derfor uploade en beskrivelse af det specielle modul via Optagelse.dk.

Ekstra information / Sidebar

Q&A - internationale eksamener

Har du en international eksamen?
Få svar på de oftest stillede spørgsmål.

Oftest stillede spørgsmål i kvote 2

Få svar på dine spørgsmål om kvote 2.

Også de spørgsmål, der måske kræver et nærmere kendskab til din baggrund.

Living in Denmark

  • Studying & Living in Denmark 
  • Admission requirements
  • When and how to apply

In English please... Studies.ku.dk