Ansøg med eksamen fra norge – Københavns Universitet

Ansøger med adgangsgivende eksamen fra Norge

Du skal opfylde følgende krav for søge om optagelse på Københavns Universitet med en norsk eksamen:

  • Adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (dansk karakterskala)
  • De specifikke adgangskrav til uddannelsen
  • Sprogkravet

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Din ansøgning til KU 

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om din eksamen giver adgang til universitetet og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjerne fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som du finder i Eksamenshåndbogen.

Sådan søger du om optagelse:

På uddannelserne medicin, odontologi og veterinærmedicin er der en særlig kvoteordning, hvilket betyder, at der er et loft over, hvor mange norske ansøgere, vi kan optage:

Medicin  KU optager maks. 24 ansøgere* 
Odontologi  KU optager maks. 5 ansøgere* 
Veterinærmedicin  KU optager maks. 5 ansøgere*


* KU optager 10 % i kvote 2 på medicin og odontologi, mens vi optager 50 % i kvote 2 på veterinærmedicin.

Adgangsgivende eksamen

For at du kan søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For ansøgere med en norsk eksamen vil det sige, at du skal have generel studiekompetence ved en 3-årig studentereksamen fra videregående skole - som regel Vitnemål for videregående opplæring - eller tilsvarende.

Er din eksamen fra Norge, kan vi i de fleste tilfælde omregne dit gennemsnit til den danske karakterskala og du kan søge om optagelse i to kvoter: Kvote 1 og kvote 2. Har du søgt om optagelse i kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1. Du skal altså kun søge én gang, hvis du søger i kvote 2.

Mindst 6,0 i gennemsnit

Gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus). Kravet vedrører den danske karakterskala. Det betyder, at vi først omregner dit norske gennemsnit til et dansk ved hjælp af omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen og derefter tjekker, om det omregnede gennemsnit er lige med eller højere end 6,0.

For eksamener, hvor det ikke er muligt at udregne et gennemsnit, foretager vi en individuel vurdering af, om resultaterne fra dit eksamensbevis kan sidestilles med karakterkravet på 6,0. Overordnet set vil vi se på dit gennemsnit og om du har de adgangsgivende fag til at kunne blive optaget på studiet. Har du en tidligere universitetsuddannelse og eventuel supplering, vil dette også blive taget med i vurderingen.

Hvis dit gennemsnit er lavere end 6,0, eller hvis vi vurderer, at dine karakterer er for lave, er det kun muligt for dig at søge om optagelse på Københavns Universitet, hvis du får en dispensation for karakterkravet.

Gennemsnittet fra dit førstegangsvitnemål/primærvitnemål

Vi beregner dit karaktergennemsnit ud fra dit originale førstegangsvitnemål/primærvitnemål.

Bemærk: Hvis du har forbedret din eksamen eller taget supplerende kurser efter endt 3-årig videregående skole, regnes det ikke med i karaktergennemsnittet, når du søger optagelse i Danmark.

Du kan dog bruge dit kompetansebevis til at opfylde de specifikke adgangskrav, såfremt kurserne ikke allerede fremgår af dit førstegangsvitnemål/primærvitnemål. Hvis du både har et førstegangsvitnemål og et samlet kompetansebevis, skal du uploade begge dele sammen med din ansøgning på Optagelse.dk.

Du kan se, hvad dit norske karaktergennemsnit svarer til på den danske skala i Eksamenshåndbogen. Der kan du også se, om din eksamen er adgangsgivende i kvote 1 eller kvote 2.

Bemærk også, at gennemsnittet som regel ligger højere på medicin, odontologi og veterinærmedicin på grund af den særlige kvoteordning for norske ansøgere.

Bonus: Vi ganger dit første eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse inden for 2 år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Det kaldes hurtigstartsbonus.

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse på Københavns Universitet har nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfylde. Det gælder bestemte fagniveauer, dvs. danske A-, B- og C-niveauer, hvor A-niveau svarer til højniveaufag. Det kan både være fag, som du havde i din gymnasiale uddannelse, men også i løbet af en eventuel universitetsuddannelse eller / og supplering. Du finder adgangskravene under den enkelte uddannelse.

Benyt omregningstabellen nedenfor til at se, om du opfylder de danske fagniveauer. Du har mulighed for at supplere fag og niveauer, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav.

Sprogkrav

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole er undervist i dansk på A-niveau, dvs. det højeste niveau. For dig, der søger om optagelse med en norsk eksamen, vil kravet om Dansk A normalt kunne erstattes med norsk på højeste niveau, dvs. 3 års norsk (hovedmål, sidemål og muntlig).

Vi kræver ingen danskprøve, da modersmålet norsk træder i stedet for dansk. Til gengæld erstatter norsk ikke kravet om 'yderligere fremmedsprog', som der er krav om på alle humanistiske uddannelser. Du skal derfor både have norsk, engelsk og et ekstra fremmedsprog, hvis uddannelsen kræver det.

Hvis du ikke har norsk som dit modersmål og har du bestået Bergenstesten med ”Godt bestått”, kan den bruges som dokumentation på, at du opfylder sprogkravet om danskkvalifikationer. Vi godtager også Norsk (Bokmål) som andrespråk, trinn 3 bestået med minimum C. Du skal desuden dokumentere, at du opfylder kravet om modersmål på højeste niveau. Læs mere om sprogkravet her.

Omregningstabel - fag og niveauer

I denne omregningstabel over fagniveauer (pdf), kan du sammenligne dine norske fag og niveauer med de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du vil søge om optagelse på.

Bemærk: Omregningstabellen opdateres i Eksamenshåndbogen hvert år i marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Ekstra information / Sidebar

Q&A - internationale eksamener

Har du en international eksamen?
Få svar på de oftest stillede spørgsmål.

Oftest stillede spørgsmål i kvote 2

Få svar på dine spørgsmål om kvote 2.

Også de spørgsmål, der måske kræver et nærmere kendskab til din baggrund.

Living in Denmark

  • Studying & Living in Denmark 
  • Admission requirements
  • When and how to apply

In English please... Studies.ku.dk