Ansøgere med en eksamen fra lande uden for EU og EØS

Har du en gymnasial eksamen fra et land uden for Norden og EU/EØS, kan du kun søge om optagelse på videregående uddannelse i Danmark i kvote 2. Du kan ikke søge om optagelse i kvote 1, da det ikke er muligt at omregne dine udenlandske karakterer til et dansk karaktergennemsnit.

Ansøgningsfrist - 15. marts kl. 12
Læs om
ansøgning uden dansk CPR-nummer.

For at kunne søge om optagelse, skal du opfylde følgende krav:

Lige nu kan du søge om en foreløbig vurdering og få svar på, om du er klar til at søge om optagelse. 
Udfyld skema og upload dokumentation – frist 22. november.

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om din eksamen er adgangsgivende og om vi kan sammenligne dine karakterer og fagniveauer med de danske. Vi benytter retningslinjer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som du finder i Eksamenshåndbogen.

Det er landet, hvor du har taget din eksamen (dimissionslandet), der afgør, hvilke regler der gælder. Bemærk, at statsborgerskabet ikke er relevant i forhold til optagelsesregler, men vigtigt i forhold til opholdstilladelse og eventuel betaling for uddannelsen.

Adgangsgivende eksamen

For at kunne søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. Her er nogle eksempler på adgangsgivende eksamener.

Australien Et gymnasialt eksamensbevis + rangordningsindeks
Brasillien Certificado de Ensino Médio/Certificado de Conclusão de Ensino

Médio Supletivo i kombination med et års videregående uddannelse eller tilsvarende supplering
Iran High School Diploma + Pre-University diploma i kombination med et års videregående uddannelse eller tilsvarerende supplering

High School Diploma + to års Associate Degree (Kardani)
Kina Certificate of Graduation from Upper Middle School + Chinese National University Entrance Examination (CNUEE)/Gao Kao i kombination med et eller to års videregående uddannelse på universitetsniveau fra anerkendt uddannelsesinstitution
Rusland Attestat o Srednem Obrazovanii / Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii i kombination med et eller to års videregående uddannelse
Syrien Al Shahada Al Thanawiya al-Ämma i kombination med et års videregående uddannelse eller tilsvarende supplering
Tyrkiet Lise Diplomasi – hvis afsluttet før 2009, i kombination med et års videregående uddannelse
USA Et High School Graduation Diploma i kombination med et års videregående uddannelse/collegestudier i akademiske fag

Et High School Graduation Diploma suppleret med 3 godkendte og beståede Advanced Placement Tests

Et High School Equivalence Diploma (General Education Development) i kombination med et års videregående uddannelse/collegestudier i akademiske fag


Du kan finde alle eksamener i Eksamenshåndbogen, og se om de er adgangsgivende. Du kan også se, hvilke fagniveauer dine fag svarer til i det danske system. Bemærk, at eksamenshåndbogen revideres løbende og opdateres hvert år i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Se tjekliste for dokumentation i din ansøgning.

Sprogkrav

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole er undervist i dansk på A-niveau, dvs. det højeste niveau. Se her, hvordan du opfylder sprogkravet.

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse på Københavns Universitet har nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfylde. Det drejer sig om bestemte fagniveauer, dvs. danske A-, B- og C-niveauer, som svarer til de udenlandske grund-, mellem- og højniveaufag. Det kan både være fag, som du havde i din gymnasiale uddannelse, men også i løbet af en eventuel universitetsuddannelse eller / og supplering. Du finder adgangskravene under den enkelte uddannelse.

Benyt omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen til at se, om du opfylder de danske fagniveauer. Du har mulighed for at supplere fag og niveauer, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav.

Bemærk, at omregningstabellerne revideres løbende og opdateres hvert år i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Se, om du allerede opfylder Engelsk B eller Engelsk A.

Supplering til rette fagniveau

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, skal du supplere inden studiestart.
Du kan supplere både i Danmark og i udlandet, men vær opmærksom på, at du supplerer til rette danske fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på optagelse.dk, at du er tilmeldt suppleringskursus.

Betaling for uddannelsen (studieafgift)

Som ansøger med statsborgerskab uden for Norden og EU/EØS, skal du betale for uddannelsen, medmindre du har en permanent opholdstilladelse eller en tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for eller med henblik på varigt ophold i Danmark.

Du kan også blive fritaget for betaling, hvis du har opholdstilladelse som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse i Danmark, eller hvis du har krav på ligestilling med danske statsborgere efter EU-retten.

Du finder reglerne for betaling af studieafgift i § 2, stk. 4 i Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne.

Betalingen sker til det fakultet, der udbyder din uddannelse. For mere information skal du kontakte det fakultet, du søger om optagelse på.

Husk, at du skal uploade din opholdstilladelse sammen med din ansøgning om optagelse på optagelse.dk. Herefter vurderer vi, om du skal betale studieafgift eller ej.