Tjekliste

For ansøgere med internationale og udenlandske eksamener

Når du søger om optagelse på en bacheloruddannelse med en udenlandsk eller international eksamen, skal du uploade følgende dokumentation via Optagelse.dk:

 • Bevis for adgangsgivende eksamen. Dvs. kopier af original eksamensdokumentation: gymnasial uddannelse samt videregående uddannelse, hvis du har studeret efter gymnasiet. Send både diplom og karakteroversigt.

 • Udenlandske eksamensbeviser skal være oversat til dansk eller engelsk af en autoriseret oversætter. Officielle eksamensbeviser på engelsk, fransk, tysk, svensk eller norsk behøver ikke oversættelse.
 • Dokumentation for bestået Studieprøve i dansk eller Dansk A

 • Evt. anden dokumentation for, at du opfylder kravet om danskkvalifikationer (fx bevis for at du har bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk).
  Dine sprogkundskaber skal være dokumenteret ved et prøvebevis.

 • Evt. dokumentation for suppleringskurser taget i Danmark eller i udlandet

 • Evt. dokumentation for timetallet i de fag, der indgår i de specifikke adgangskrav

 • Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, skal du vedlægge kopi af din opholdstilladelse.

 • Evt. fuldmagt

 • Evt. et brev, hvor du skriver, hvilke uddannelser, du søger i kvote 2 og hvilke uddannelser du evt. søger i kvote 1.

 
Se vigtige tidsfrister.