Svensk vejledning – Københavns Universitet

Ansøgning med eksamen fra Sverige

Du skal opfylde følgende krav for at søge om optagelse på Københavns Universitet med en svensk eksamen:

 • Adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (dansk karakterskala)
 • De specifikke adgangskrav til uddannelsen
 • Sprogkravet

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Din ansøgning til KU 

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om din eksamen giver adgang til universitetet og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjerne fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som du finder i Eksamenshåndbogen.

Sådan søger du om optagelse:

Adgangsgivende eksamen

For at du kan søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For ansøgere med en svensk eksamnen vil det sige en 3-årig gymnasial eksamen eller tilsvarende.

Har du en adgangsgivende eksamen fra Sverige, kan vi i de fleste tilfælde omregne dit gennemsnit til den danske karakterskala og det betyder, at du kan søge om optagelse i to forskellige kvoter: kvote 1 og kvote 2. Når du søger optagelse i kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1. Du skal altså kun søge én gang, hvis du søger i kvote 2.

Har du et eksamensbevis med högskoleförberedande examen eller et slutbetyg fra gymnasieskolan giver følgende programmer adgang til at søge i kvote 1 og kvote 2:

 • Naturvetenskapsprogrammet (NA / NV)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA / SP)
 • Estetiska programmet (ES)
 • Teknikprogrammet (TE)
 • Ekonomiprogrammet (EK)
 • Humanistiska programmet (HU)
 • Programmer, der har betegnelsen "närliggande".


Programmer fra gymnasieskolan, der ikke er på listen ovenfor, giver kun adgang til at søge i kvote 2.

Bemærk: Examsbeviset eller slutbetyget skal være påført programbetegnelse, og være udstedt på svensk.

Mindst 6,0 i gennemsnit

Gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus). Kravet vedrører den danske karakterskala. Det betyder, at vi først omregner dit svenske gennemsnit til et dansk ved hjælp af omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen og derefter tjekker, om det omregnede gennemsnit er lig med eller højere end 6,0 på den danske skala. 

For eksamener hvor det ikke er muligt at udregne et gennemsnit, foretager vi en individuel vurdering af, om resultaterne fra dit eksamensbevis kan sidestilles med karakterkravet på 6,0. Overordnet ser vi på dit gennemsnit, og om du har de adgangsgivende fag til at kunne blive optaget på uddannelsen. Har du en tidligere universitetsuddannelse og eventuel supplering, tager vi også det med i vurderingen. 

Hvis dit gennemsnit er lavere end 6,0, eller hvis vi vurderer, at dine karakterer er for lave, er det kun muligt for dig at søge om optagelse på Københavns Universitet, hvis du får en dispensation for karakterkravet.

Gennemsnittet fra dit originale slutbetyg

Vi beregner dit gennemsnit ud fra dit originale examensbevis eller originale slutbetyg. Hvis du har forbedret din eksamen eller taget supplerende kurser, som du har tilføjet til dit samlede betygsdokument, regner vi det ikke med i gennemsnittet, når du søger optagelse i Danmark.

Du kan dog bruge dit samlede forbedrede betygsdokument til at opfylde de specifikke adgangskrav. Hvis du både har et eksamensbevis eller slutbetyg og et samlet betygsdokument, skal du uploade begge dele sammen med din ansøgning på Optagelse.dk.

Du kan se, hvad dit gennemsnit fra dit originale slutbetyg svarer til på den danske skala i Eksamenshåndbogen. Der kan du også se, om din eksamen er adgangsgivende i kvote 1 eller kvote 2.

Bonus: Vi ganger dit første eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse inden for 2 år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Det kaldes hurtigstartsbonus.

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse på Københavns Universitet har nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfylde. Det gælder bestemte fagniveauer, dvs. danske A-, B- og C-niveauer, hvor A svarer til det udenlandske højniveaufag. Det kan både være fag, som du havde i din gymnasiale uddannelse, men også i løbet af en eventuel universitetsuddannelse eller / og supplering. Du finder adgangskravene under den enkelte uddannelse.

Benyt omregningstabellen nedenfor til at se, om du opfylder de danske fagniveauer. Du har mulighed for at supplere fag og niveauer, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav.

Bemærk: Omregningstabellerne opdateres hvert år, og der kan komme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Sprogkrav

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole bliver undervist i dansk på A-niveau, det vil sige det højeste niveau. For dig, der søger om optagelse med en svensk eksamen, vil kravet om Dansk A normalt kunne erstattes med svensk på højeste niveau, det vil sige Svenska 3 eller Svenska B.

Vi kræver ingen danskprøve, da modersmålet svensk træder i stedet for dansk. Til gengæld erstatter svensk ikke kravet om 'yderligere fremmedsprog', som kræves på alle humanistiske uddannelser. Du skal derfor både have svensk, engelsk og et ekstra fremmedsprog, hvis uddannelsen kræver det.

Hvis du ikke har svensk som dit modersmål og har du bestået TISUS-testen, kan den bruges som dokumentation på, at du opfylder sprogkravet om danskkvalifikationer. Du skal desuden dokumentere, at du opfylder kravet om modersmål på højeste niveau.
Du kan læse mere om sprogkravet her.

Omregningstabel - fag og niveauer

I denne omregningstabel over fagniveauer (pdf), kan du sammenligne dine norske fag og niveauer med de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du vil søge om optagelse på.

Bemærk: Omregningstabellen opdateres i Eksamenshåndbogen hvert år i marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Ekstra information / Sidebar

Tjekliste for dokumentation

Se tjeklisten for dokumenter og bilag, som du skal have med i din ansøgning til Københavns Universitet.

Q&A - internationale eksamener

Har du en international eksamen?
Få svar på de oftest stillede spørgsmål.

Oftest stillede spørgsmål i kvote 2

Få svar på dine spørgsmål om kvote 2.

Også de spørgsmål, der måske kræver et nærmere kendskab til din baggrund.

Living in Denmark

 • Studying & Living in Denmark 
 • Admission requirements
 • When and how to apply

In English please... Studies.ku.dk