Adgangskvotienter 2016 i kvote 1

Adgangskvotienten i kvote 1 er garantikvotienten, dvs. alle ansøgere med denne kvotient eller højere er blevet optaget på den pågældende uddannelse. Alle ansøgere med standby-kvotienten eller højere, som har søgt standby på den pågældende uddannelse, har fået standby/tilsagn om optagelse i 2016 i kvote 1.

Adgangskvotienten er angivet i 7-trins-skalaen.

Hvad er adgangskvotienter?

En adgangskvotient er et tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere, som kom ind på en bacheloruddannelse på Københavns Universitet i kvote 1 ved optagelsen i 2016.

Alle uddannelser har et begrænset antal studiepladser og er der flere ansøgere til en uddannelse, end der er pladser, bliver der adgangsbegrænsning. I kvote 1 optager universitetet dem med det højeste gennemsnit, indtil pladserne er fyldt op. På den måde opstår en adgangskvotient.

Adgangskvotienter er ikke adgangskrav, og en adgangskvotient kan ændre sig fra år til år.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kvote 1 Standby
Farmaci 7,9 6,8
Folkesundhedsvidenskab 9,2 8,4
It og sundhed Alle optaget, ledige pladser
Medicin 11,1 10,9
Odontologi 10,3 10,0
Tandplejer (professionsbachelor) 8,7 8,4
Veterinærmedicin 10,6 10,5

 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Kvote 1 Standby
Biokemi 7,8 Alle optaget, ledige pladser
Biologi 6,7 Alle optaget, ledige pladser
Biologi-bioteknologi 7,1 Alle optaget, ledige pladser
Datalogi 7,4 6,6
Forsikringsmatematik 10,8 10,6
Fysiske fag 6,0 Alle optaget, ledige pladser
Fødevarer og ernæring Alle optaget, ledige pladser
Geografi og Geoinformatik Alle optaget, ledige pladser
Geologi-geoscience Alle optaget, ledige pladser
Husdyrvidenskab 7,6 Alle optaget, ledige pladser
Idræt 8,6 8,1
Jordbrugsøkonomi Alle optaget, ledige pladser
Kemi Alle optaget, ledige pladser
Landskabsarkitektur 7,3 6,0
Matematik 7,1 Alle optaget
Matematik-økonomi 8,6 6,6
Molekylær biomedicin 11,9 11,2
Nanoscience 5,8 Alle optaget, ledige pladser
Naturressourcer Alle optaget, ledige pladser
Skov- og landsskabsingeniør (professionsbachelor) 8,8 Alle optaget, ledige pladser

 

Det Humanistiske Fakultet Kvote 1 Standby
Asienstudier (japanstudier) 8,3 7,8
Asienstudier (kinastudier) 4,5 Alle optaget
Asienstudier (koreastudier) 6,8 6,2
Audiologopædi 9,3 8,9
Dansk 6,9 5,1
Engelsk 7,0 6,1
Europæisk etnologi 8,3 7,2
Film- og medievidenskab 10,8 10,6
Filosofi 9,4 8,6
Forhistorisk arkæologi 7,5 6,6
Fransk sprog og kultur Alle optaget, ledige pladser
Historie 8,0 7,3
Informationsvidenskab og kulturformidling Alle optaget, ledige pladser
Italiensk sprog og kultur 5,8 5,3
Klassisk arkæologi 6,8 6,2
Kommunikation og it 8,5 8,2
Kunsthistorie 9,3 8,9
Latin Alle optaget Alle optaget, ledige pladser
Lingvistik 9,5 8,1
Litteraturvidenskab 10,3 9,9
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk) 7,3 6,5
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi,
nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
3,5 Alle optaget, ledige pladser
Mellemøstens sprog og samfund (persisk) 2,9 Alle optaget, ledige pladser
Musikvidenskab Alle optaget, ledige pladser
Portugisiske og brasilianske studier 4,3 Alle optaget, ledige pladser
Pædagogik 8,8 8,0
Religionsvidenskab 8,2 7,4
Retorik 10,3 9,5
Spansk sprog og kultur 6,7 4,5
Teater- og performancestudier 9,4 9,0
Tysk sprog og kultur Alle optaget Alle optaget, ledige pladser
Øst- og sydøsteuropastudier (russisk) 4,5 Alle optaget, ledige pladser

 

Det Juridiske Fakultet Kvote 1 Standby
Jura 9,6 9,4

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Kvote 1 Standby
Antropologi 11,1 10,8
Psykologi 11,5 11,3
Samfundsfag 10,0 9,6
Sociologi 10,4 9,9
Statskundskab 10,9 10,7
Økonomi 8,1 7,6

 

Det Teologiske Fakultet Kvote 1 Standby
Teologi 2,9 Alle optaget, ledige pladser