Adgangskvotienter 2017 i kvote 1

Adgangskvotienten i kvote 1 er garantikvotienten, dvs. alle ansøgere med denne kvotient eller højere er blevet optaget på den pågældende uddannelse. Alle ansøgere med standby-kvotienten eller højere, som har søgt standby på den pågældende uddannelse, har fået standby/tilsagn om optagelse i 2017 i kvote 1.

Adgangskvotienten er angivet i 7-trins-skalaen.

Hvad er adgangskvotienter?

En adgangskvotient er et tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere, som kom ind på en bacheloruddannelse på Københavns Universitet i kvote 1 ved optagelsen i 2017.

Alle uddannelser har et begrænset antal studiepladser og er der flere ansøgere til en uddannelse, end der er pladser, bliver der adgangsbegrænsning. I kvote 1 optager universitetet dem med det højeste gennemsnit, indtil pladserne er fyldt op. På den måde opstår en adgangskvotient.

Adgangskvotienter er ikke adgangskrav, og en adgangskvotient kan ændre sig fra år til år.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kvote 1 Standby
Farmaci      8,1  7,7
Folkesundhedsvidenskab          8,9 7,5
Medicin  11,2     11,1
Odontologi 10,6 10,5
Sundhed og informatik Alle optaget, ledige pladser                                        
Tandplejer (professionsbachelor) 8,4 7,8
Veterinærmedicin 10,6 10,3

 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Kvote 1 Standby
Biokemi 7,0 6,3
Biologi 6,4 Alle optaget, ledige pladser
Biologi-bioteknologi 8,0 7,0
Datalogi 7,0 5,8
Forsikringsmatematik 11,1 10,8
Fysiske fag 6,1 Alle optaget, ledige pladser
Fødevarer og ernæring 4,7 Alle optaget, ledige pladser
Geografi og Geoinformatik Alle optaget, ledige pladser
Geologi-geoscience Alle optaget, ledige pladser
Husdyrvidenskab 6,6 Alle optaget, ledige pladser
Idræt 8,6 7,9
Jordbrugsøkonomi 5,9 Alle optaget
Kemi Alle optaget, ledige pladser
Landskabsarkitektur 8,0 Alle optaget, ledige pladser
Matematik 7,6 6,6
Matematik-økonomi 8,9 7,5
Molekylær biomedicin 11,4 10,7
Nanoscience 5,8 Alle optaget, ledige pladser
Naturressourcer Alle optaget, ledige pladser
Skov- og landsskabsingeniør (professionsbachelor) 8,0 Alle optaget, ledige pladser

 

Det Humanistiske Fakultet Kvote 1 Standby
Asienstudier (japanstudier) 8,0 7,6
Asienstudier (kinastudier) 5,8 4,9
Asienstudier (koreastudier) 6,9 6,5
Audiologopædi 9,8 9,1
Dansk 6,9 6,2
Engelsk 7,3 6,5
Eskimologi 3,9 Alle optaget, ledige pladser
Europæisk etnologi 7,2 Alle optaget, ledige pladser
Film- og medievidenskab 10,7 10,1
Filosofi 9,6 8,9
Forhistorisk arkæologi 6,8 Alle optaget, ledige pladser
Fransk sprog og kultur Alle optaget, ledige pladser
Græsk, klassisk 3,7 Alle optaget, ledige pladser
Historie 8,0 7,7
Indianske sprog og kulturer Alle optaget, ledige pladser
Indoeuropæisk 4,5 Alle optaget
Informationsvidenskab og kulturformidling Alle optaget Alle optaget
Italiensk sprog og kultur 5,2 Alle optaget, ledige pladser
Klassisk arkæologi 7,9 6,9
Kommunikation og it 8,6 8,3
Kunsthistorie 9,6 9,0
Latin 3,3 Alle optaget, ledige pladser
Lingvistik 10,0 8,5
Litteraturvidenskab 10,8 10,5
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 6,4 4,0
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi,
nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
Alle optaget, ledige pladser
Moderne Indien og sydasienstudier 4,6 Alle optaget, ledige pladser
Musikvidenskab Alle optaget, ledige pladser
Portugisiske og brasilianske studier Alle optaget, ledige pladser
Pædagogik 8,9 7,7
Religionsvidenskab 8,0 3,3
Retorik 10,1 9,8
Spansk sprog og kultur 7,1 3,7
Teater- og performancestudier 9,6 9,2
Tysk sprog og kultur Alle optaget, ledige pladser
Øst- og sydøsteuropastudier (russisk) 6,0 5,0

 

Det Juridiske Fakultet Kvote 1 Standby
Jura           9,7   9,3

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Kvote 1 Standby
Antropologi                                      10,8  10,2
Psykologi   11,5  11,4
Samfundsfag 10,4  10,0
Sociologi 10,4  9,9
Statskundskab          11,2  10,8
Økonomi 8,0  Alle optaget, ledige pladser

 

Det Teologiske Fakultet Kvote 1 Standby
Teologi       Alle optaget, ledige pladser