Adgangskvotienter 2018 i kvote 1

Adgangskvotienten i kvote 1 er garantikvotienten, dvs. alle ansøgere med denne kvotient eller højere er blevet optaget på den pågældende uddannelse. Alle ansøgere med standby-kvotienten eller højere, som har søgt standby på den pågældende uddannelse, har fået standby/tilsagn om optagelse i 2018 i kvote 1.

Adgangskvotienten er angivet i 7-trins-skalaen.

Hvad er adgangskvotienter?

En adgangskvotient er et tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere, som kom ind på en bacheloruddannelse på Københavns Universitet i kvote 1 ved optagelsen i 2018.

Alle uddannelser har et begrænset antal studiepladser og er der flere ansøgere til en uddannelse, end der er pladser, bliver der adgangsbegrænsning. I kvote 1 optager universitetet dem med det højeste gennemsnit, indtil pladserne er fyldt op. På den måde opstår en adgangskvotient.

Adgangskvotienter er ikke adgangskrav, og en adgangskvotient kan ændre sig fra år til år.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kvote 1 Standby
Farmaci 8,2 7,3
Folkesundhedsvidenskab 9,8 8,9
Medicin 11,4 11,2
Odontologi 10,7 10,6
Sundhed og informatik Alle optaget, ledige pladser                                        
Tandplejer (professionsbachelor) 8,8 8,3
Veterinærmedicin 10,8 10,4

 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Kvote 1 Standby
Biokemi 7,7 Alle optaget, ledige pladser
Biologi 6,3 Alle optaget, ledige pladser
Biologi-bioteknologi 7,9 Alle optaget, ledige pladser
Datalogi 7,8 6,3
Forsikringsmatematik 11,3 11,1
Fysiske fag Alle optaget, ledige pladser
Fødevarer og ernæring Alle optaget, ledige pladser
Geografi og Geoinformatik Alle optaget, ledige pladser
Geologi-geoscience Alle optaget, ledige pladser
Husdyrvidenskab Alle optaget, ledige pladser
Idræt 8,1 Alle optaget
Jordbrugsøkonomi Alle optaget, ledige pladser
Kemi Alle optaget, ledige pladser
Landskabsarkitektur 7,1 Alle optaget, ledige pladser
Matematik 8,7 Alle optaget, ledige pladser
Matematik-økonomi 9,8 8,7
Molekylær biomedicin 11,4 11,0
Nanoscience Alle optaget, ledige pladser
Naturressourcer Alle optaget, ledige pladser
Skov- og landsskabsingeniør (professionsbachelor) Alle optaget, ledige pladser

 

Det Humanistiske Fakultet Kvote 1 Standby
Asienstudier (japanstudier) 8,7 7,8
Asienstudier (kinastudier) Alle optaget, ledige pladser
Asienstudier (koreastudier) 7,0 Alle optaget, ledige pladser
Audiologopædi 9,1 8,0
Dansk 6,9 Alle optaget
Engelsk 6,3 Alle optaget, ledige pladser
Eskimologi Alle optaget, ledige pladser
Europæisk etnologi Alle optaget, ledige pladser
Film- og medievidenskab 10,3 9,7
Filosofi 8,6 Alle optaget, ledige pladser
Forhistorisk arkæologi Alle optaget, ledige pladser
Fransk sprog og kultur Alle optaget, ledige pladser
Græsk, klassisk Alle optaget, ledige pladser
Historie 7,5 Alle optaget, ledige pladser
Indianske sprog og kulturer Alle optaget, ledige pladser
Informationsvidenskab og kulturformidling 6,1 Alle optaget
Italiensk sprog og kultur Alle optaget, ledige pladser
Klassisk arkæologi 7,9 Alle optaget, ledige pladser
Kommunikation og it 9,2 8,6
Kunsthistorie 9,4 8,6
Latin Alle optaget, ledige pladser
Lingvistik 9,3 Alle optaget
Litteraturvidenskab 10,9 10,2
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 7,1 Alle optaget, ledige pladser
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi,
nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
Alle optaget, ledige pladser
Moderne Indien og sydasienstudier Alle optaget, ledige pladser
Musikvidenskab Alle optaget, ledige pladser
Portugisiske og brasilianske studier Alle optaget, ledige pladser
Pædagogik 9,0 8,5
Religionsvidenskab 6,3 Alle optaget, ledige pladser
Retorik 10,2 9,8
Spansk sprog og kultur 7,0 Alle optaget, ledige pladser
Teater- og performancestudier 9,5 8,4
Tysk sprog og kultur Alle optaget, ledige pladser
Østeuropastudier Alle optaget, ledige pladser

 

Det Juridiske Fakultet Kvote 1 Standby
Jura           9,7   9,3

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Kvote 1 Standby
Antropologi                                      11,0 10,7
Psykologi 11,7 11,4
Samfundsfag 9,9 9,4
Sociologi 10,3 9,9
Statskundskab          11,2 10,6
Økonomi 8,5 6,9

 

Det Teologiske Fakultet Kvote 1 Standby
Teologi       Alle optaget, ledige pladser